Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

2015 yılı Antalya İli suda boğulma olgularının incelenmesi

Researching drowning events in Antalya , in 2015

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 556816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu araştırmanın amacı 2015 yılında Antalya ilinde suda boğulma sonucu ölen vakaların araştırılması ve vakalara ait kayıtların (yaş, cinsiyet, ölüm yeri, ölüm şekli, vb.) incelenmesidir. Yöntem: Antalya ili sınırları içerisinde meydana gelen 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında suda boğulma sonucu öldüğüne karar verilmiş olan olgulara ait veriler geriye dönük (retrospektif) medya taraması yoluyla taranmıştır. Olgular ay, yaş, cinsiyet ve olay yeri yönünden değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 23 paket programı kullanılarak olguların frekans ve yüzdeleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Suda Boğulanların 24'ü kadın (%26,7), 66'ısı (%73,3) erkek olarak belirlenirken, ilçelere göre en fazla suda boğulma sayıları sırasıyla; Manavgat 20 (%22,2), Alanya 13 (%14,4), Kemer 13 (%14,4), Muratpaşa 10 (%11,1) olarak belirlenmiştir. En fazla boğulma vakalarının gerçekleştiği su ortamları sırasıyla; sahil/denizde 64 (%71,1), dere-ırmak-nehirde 10 (%11,1), havuzda 6 (%6,7), sulama kanalında 6 (%6,7), en fazla suda boğulmaların gerçekleşme şekilleri sırasıyla; yüzerken 39 (%43,3), bot-tekneden düşerek 10 (%11,1), bilinmiyor 9 (%10,0), suya düşme 9 (%10,0), intihar 8 (%8,9), suda boğulma vakalarının %89,9'u gündüz saatlerinde yaşanırken, %8,9'u gece saatlerinde, %2'sinin akşam saatlerinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Aylara göre en fazla boğulma sayıları sırasıyla, Haziran'da 14 (%15,6), Eylül'de 13 (%14,4), Temmuz'da 12 (%13,3), Ağustos'da 12 (%13,3) olarak belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak 2015 yılında Antalya ilinde 90 kişi suda boğularak yaşamını yitirmiştir. Boğularak ölümlerin önlenebilmesi için küçük yaşlardan itibaren yüzme ve su güvenli eğitimi verilmelidir. Piknik ve mesire alanlarının daha güvenlikli hale getirilmesi, yoğun kullanımı olan su kenarlarında alanlara cankurtaran bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Suda boğulma, Türkiye, Antalya, Cinsiyet

Summary:

Objective: The aim of this study was to investigate drowning events and drowning victims ( gender , crime scene , age , manner of death … etc.) in Antalya, in 2015. Method: The data of the cases that were found to have died as a result of drowning in Antalya between 01 January 2015-31 December 2015 were retrospective screened by media. The cases were evaluated in terms of month, age, gender and crime scene. All data were evaluated as frequency and percentage by using SPSS 23 Packet program. Results: Gender of murders were determined % 24 females and % 66 males. Percentage of drowning cases were determined Manavgat (% 22.2 ) , Alanya ( % 14.4) , Kemer ( %14.4) , Muratpaşa ( %11.1).When drowning places were investigated, the percentage of these places were beach/ sea (%71.1 ) , river (%11.1) , pool (%6.7 ) and irrigation canals (%6.7 ).The percentage of drowning manners were swimming ( %43.3) , fall off board (%11.1) , unknown (%10.0) , falling into the water (%10.0) and suicide (%8.9).The percentage of drowning times were morning (%89.9) , night (%8.9) and evening (%2 ). The percentage of drowning months were June ( % 15.6 ) , September (14.4) , July (13.3) and August (13.3). Conclusion: As a result of this study, 90 people drowned in 2015, in Antalya. Swimming and water safety education should be given at early ages to prevent drowning deaths.Picnic and recreation areas should be made more secure. Lifeguards must keep ready on the waterside. Key words: Drowning, Turkey, Antalya , Gender