Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

2024 aluminyum alaşımının mikro ark oksidasyon yöntemiyle kaplanması ve yüzey özelliklerinin geliştirilmesi

Improvement of surface properties of 2024 aluminum alloy by the micro arc oxidation process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251250 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada mikro ark oksidasyon yöntemiyle 2024 aluminyum alaşımı üzerinde oluşturulan oksit tabakasının özellikleri incelenmiştir Yüzey teknolojileri alanında önemli bir yere sahip olan mikro ark oksidasyon yöntemi sürekli gelişim halindedir Bu yöntem ile her türlü aluminyum alaşımının yüzey özellikleri geliştirilebilmektedir Mikro ark oksidasyon yöntemi çoğu zaman geleneksel anodizasyon yöntemi ile karşılaştırılmaktadır Ancak geleneksel anodizasyon yönteminden farklı olarak mikro ark oksidasyon yönteminde işlem parametreleri ve kullanılan yüksek akım/voltaj sayesinde daha gelişmiş kaplamalar elde edilebilmektedir Bu yöntemle oluşturulan oksit tabakasının yapısı ve mikro ark oksidasyon işleminde uygulanan farklı voltajlar, akım yoğunlukları, bekleme süreleri ve zamanın etkisi gibi değiştirilebilen parametrelerin kaplama yapısındaki değişim ve etkisi araştırılarak, oksit tabakasındaki morfolojik ve mekaniksel değişim gözlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the improvement of surface properties of 2024 aluminum alloys coated with micro arc oxidation and the effects of variation on surface parameters were investigated Micro arc oxidation (MAO) is new and improvable technology in surface process area and more aluminum alloys can be coated by this method ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.