Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye Anabilim Dalı / Mali İktisat Bilim Dalı

2010

20.yüzyılda savaşların uzun dalgalar ve sınaî çevrimlerdeki etkileri

The effects of 20th century wars in the process of business cycles and long waves

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 277804

Tezi Bul
Özet:

Tezde, kriz, ortalama kâr oranlarındaki düşme eğilimi nedeniyle sermaye birikiminin tıkanması olarak tanımlanmıştır. Ancak ortalama kâr oranlarındaki düşme eğilimini tersi yönde harekete geçirebilecek etkenler de mevcuttur. Sözkonusu krizlere neden olan gelişmeler ve krizleri öteleyebilen etkenler, sınaî çevrimler ve uzun dalgalar sürecinde farklılıklar içermektedir. Tezde geniş içeriğiyle savaş konusunun, sözkonusu sınaî çevrimler ve uzun dalgalar sürecinde krizleri ötelemedeki etkileri gerek teorik olarak incelenmiş gerekse 20. yüzyılda gerçekleşmiş olan savaşların sözkonusu etkileri ilgili iktisadî verilerle sınanmıştır.

Summary:

In this thesis, crisis is defined as the blockage of the capital accumulation due to the law of tendency of the rate of profit to fall. However, factors which could move the downward trend of the average profit rate in the opposite direction are also present. Factors leading to crises and the ones deferring the crises show differences in the process of business cycles and long waves. In this thesis, the effects of war, with its broad content, on deferring the crises in the process of business cycles and long waves have been examined theoretically. Moreover, the effects of the 20th century wars have been tested using economic data.