Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

(2+1) boyutta gravitasyonel dalgalar

Gravitational waves in (2 + 1) dimensions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 539555 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Keşfedilmesi çok uzun zaman alan gravitasyonel dalgalar, Büyük Patlama'dan bu yana evrenin birçok sırrının açıklamasına katkıda bulunacağı düşüncesinden dolayı büyük bir öneme sahiptir. LIGO başta olmak üzere birçok deney grubunun (VIRGO, LISA, vb.) yaptığı çalışmaların yanı sıra, birçok teorik çalışma da bu dalgaların varlığının araştırılmasına katkı sağlamıştır. Bu dalgaların özelliklerinin araştırılması oldukça önemlidir çünkü kaynakları ile ilgili çok önemli bilgiler içerir. Ayrıca karanlık madde ve karanlık enerjiyi de açıklaması beklenen gravitasyonel dalgalar çeşitli alternatif teorilerin de ilgi odağı konumundadır. Bu bağlamda, bu tezde (2+1) boyutta alternatif gravitasyonel kuramlar çerçevesinde, yeni gravitasyonel dalga zeminleri ve bu zeminlerin spin-1/2, spin-1 ve spin-0 parçacık alanlarıyla etkileşimleri ve bu teoriler kapsamında gravitasyonel dalgaların kuasinormal frekansları incelenecektir.

Summary:

The gravitational waves, which have been remained undiscovered for a long time, are of great importance since it is thought, they would contribute to the explanation of many secrets of the universe originating from Big Bang. As well as there are studies of many experimental research groups (VIRGO, LISA, etc.), especially the LIGO, many theoretical studies have contributed to the existence of these waves. It is very important to investigate the properties of these waves because these contain crucial information resources of gravitational waves. Besides, the gravitational waves, which are expected to explain dark matter and dark energy, are located in the focus of the various alternative theories. In this thesis, new gravitational wave backgrounds and their interactions with the field of the spin-1/2, spin-1 ve spin-0 particles are investigated in the (2+1) dimensional spacetimes within the framework of the alternative gravitational theories. Within the scope of these theories, the quasinormal frequencies of the gravitational waves are presented.