Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

21. yüzyıl Avrupa Güvenlik Sisteminde insan haklarının yeri ve AGİT

The Position of human rights and the osce in the 21. century European Security System

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 104845

Tezi Bul
Özet:

ÖZ Tezin ilk iki bölümünde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı' nın yapısı ile, "İnsani Boyut" üstlenimleri, yapıları ve denetim mekanizmaları, tarihi, siyasi ve hukuki bir bakış açısı ile teorik bazda incelenmektedir. Son bölümde ise, AGİT'in en önemli İnsani Boyut yapısı olan D.K.Î.H.O.'nin, özellikle S.S.C.B.'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Kafkas ve Balkan ülkelerindeki alan faaliyetleri üzerinde durularak, Teşkilatın pratiğe yönelik çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Böylece, bu teşkilatın 21. yy Avrupa Güvenlik Sistemi'ndeki ayrıcalıklı yeri ve önemi ortaya konulmaktadır. ABSTRACT In the two chapters of this thesis, the structure of the Organization on Security and Cooperation in Europe and its "Human Dimension" commitments, structures and inspection mechanisms are examined from a historical, political and legal perspective. The final chapter dwells on the field activities of the ODIHR, which is the most important Human Dimension structure of the OSCE. The field activities in the Caucasia and Balkan Countries, which gained independence after the collapse of the USSR are emphasized and the practical work of the Organization is explored. Hence, this Organization's pivotal position and importance in the 21. century European Security System is displayed. iii

Summary:

ÖZ Tezin ilk iki bölümünde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı' nın yapısı ile, "İnsani Boyut" üstlenimleri, yapıları ve denetim mekanizmaları, tarihi, siyasi ve hukuki bir bakış açısı ile teorik bazda incelenmektedir. Son bölümde ise, AGİT'in en önemli İnsani Boyut yapısı olan D.K.Î.H.O.'nin, özellikle S.S.C.B.'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Kafkas ve Balkan ülkelerindeki alan faaliyetleri üzerinde durularak, Teşkilatın pratiğe yönelik çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Böylece, bu teşkilatın 21. yy Avrupa Güvenlik Sistemi'ndeki ayrıcalıklı yeri ve önemi ortaya konulmaktadır. ABSTRACT In the two chapters of this thesis, the structure of the Organization on Security and Cooperation in Europe and its "Human Dimension" commitments, structures and inspection mechanisms are examined from a historical, political and legal perspective. The final chapter dwells on the field activities of the ODIHR, which is the most important Human Dimension structure of the OSCE. The field activities in the Caucasia and Balkan Countries, which gained independence after the collapse of the USSR are emphasized and the practical work of the Organization is explored. Hence, this Organization's pivotal position and importance in the 21. century European Security System is displayed. iii