Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

21. Yüzyıl bilgi toplumunda okul kültürü ve yönetimi: Öğretmenlerin demografik özelliklerinin, çalıştıkları okul tipinin ve yöneticileriyle ilişkilerinin okul kültürü algılarına etkisi

School culture and management in the information society of 21 st century: The affect of the relation between the demographical features of the teachers and the type of the school they work for and their directors to school culture perception

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125132 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: