Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Hava Trafik Kontrol Anabilim Dalı

21. yüzyıl havacılık olaylarında operasyon organizasyon ilişkisi: İnsan faktörleri analiz ve sınıflandırma sistemi uygulaması

The relationship between flight operations and organizations in aircraft incidents in 21st century: The application of human factors analysis and classification system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 508063 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Havacılık tarihi boyunca meydana gelen kazalardaki insan faktörlerinin incelenmesi adına birçok model ortaya koyulmuştur Bu modellerden literatürde en yaygın kullanılan model olan İnsan Faktörleri Analiz ve Sınıflandırma Sistemi (HFACS) Shappell ve Wiegmann tarafından 2000 yılında ortaya koyulmuştur HFACS Reason'un İsviçre Peyniri Modeli'ne dayanmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Throughout the history of aviation, many models have been put forward in order to examine the human factors in the aviation accidents The Human Factors Analysis and Classification System (HFACS), which is the most widely used in the literature was introduced by Shappell and Wiegmann in 2000 The HFACS is based on Reason's Swiss Cheese Model ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.