Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

21. yüzyılda Amerikan hegemonyası

American hegemony in the 21.st century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386892 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

21. yüzyılın başından itibaren Amerikan hegemonyasının zayıfladığı ya da Amerikan hegemonyası da dahil olmak üzere artık her hangi bir hegemonyanın söz konusu olmadığı konusu akademik literatürde tartışılagelmektedir. Kavram olarak daha çok uluslararası ilişkiler disiplininin araştırma konusu olmasına rağmen sosyal bilimler içerisinde pek çok disiplin tarafından da kullanımının olduğu görülen hegemonya olgusu bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle her geçen gün baş döndürücü bir hızla, yeniden şekillenen dünya düzeninde ABD 'nin bu liderliğini sürdürmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu çalışma, 2008 ekonomik krizi sonrası zayıflayan ekonomisi, doğrudan müdahaleden kaçınan askeri gücü; siyasi ağırlığını azaltan bir yönetim ile birlikte ABD'nin artık bir küresel güç olup olmadığı (diğer bir deyişle ABD'nin gücünün zayıfladığı konusuna ilişkin sorunsalın cevaplanması) amacına yöneliktir. Amerikan hegemonyasının tüm boyutlarıyla tartışıldığı ve eleştirildiği bir ortamda Eleştirel Okul'un temel argümanları çerçevesinde geliştirilen bir bakış açısıyla, 21. yüzyılın yaşamsal şartları altında Amerikan hegemonyasının stratejik bir analizi yapıldığında elde edilen sonuç yumuşak güç ve zeki güç ile yakından ilişkilidir.

Summary:

Since the beginning of the 21st century, it has been discussed in liteature that American hegemony has weakened or that any hegemony including American hegemony is currently out of question. Although as a concept, it is the research topic of international relations, hegemeony phenomenon used by many other disciplines in social sciences is the esence of this study. With the developments in globalisation and technology, it is increasingly becoming more difficult for the USA to maintain its present leadership in this ever changing world order, which is constantly undergoing a transformation stage a stunning speed. This study aims to answer the question whether the USA is still a global power or whether its power has been eroded with its weakened economy after the economic crisis in 2008, with its military power avoiding direct intervention and with its government that has reduced its political influence. In an environment where American hegemony is discussed and criticized, with a point of view developed within the basic arguments' framework of Critical School, when the Strategic analysis of American hegemony is done under the life-sustaining condition of 21st century, the results are closely related to soft power and smart power.