Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2013

21. yüzyılda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Afrika politikası

The People's Republic of China in the 21st century Africa policy

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 350104

Tezi Bul
Özet:

Çin Halk Cumhuriyeti ile Afrika ülkeleri arasında son yıllarda giderek gelişen siyasi, ticari, askeri, kültürel ve enerji ilişkiler ile ÇHC?nin Afrika ülkelerine yönelik giderek artan ilgisi son yıllarda uluslararası kamuoyunda en çok tartışılan konuların bir olmaktadır. Tezin amacı Çin?in Afrika?ya son yıllarda giderek daha çok önem göstermesi ve Çin-Afrika ilişkilerinin 2000?lerin başlarından itibaren stratejik yeni bir döneme girmenin nedenleri ile giderek gelişen Çin-Afrika ilişkilerin uluslararası alanda karşılaştığı sorunlar ve karşılaştığı sorunların nedenlerini kısaca incelemektir. Çalışmada ÇHC?nin Afrika?da farklı alanlara yönelik izlediği temel politikaları ve bazı önemli ülkeler ile olan ikili ilişkileri ayrı ayrı incelenerek Çin-Afrika ilişkilerin neden son yıllarda daha geliştiği ve 21.yüzyılda Afrika ülkelerinin neden Çin için daha önemli bir hale geldiği açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada çeşitli sayısal veriler ve çeşitli karşılaştırmalı analiz yöntemleriyle Afrika ülkelerindeki zengin doğal kaynakların son yıllarda Çin-Afrika ilişkilerinin giderek gelişmesi ve ÇHC?nin Afrika?ya yönelik ilgisinin yoğunlaşmasında etkili olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. Anahtar kelimeler: 21.yüzyıl, ÇHC, Afrika Politikası, doğal kaynak.

Summary:

Political, trade, cultural, military and energy relations that developed in recent years between the People?s Republic of China and African states and the growing interest of the PRC to African states in recent years is one of the most discussed subjects in the international arena. The purpose of the thesis is to analyse the problems confronted in international arena because of the growing importance of Africa for PRC in recent years and because of the entering to the new strategic period in Chinese-African relations from beginning of the 2000s and ever rising development in Chinese-African relations and the reasons of these problem. The essay tries to clarify the essential issues of the PRC that follow in different fields devoted to the whole Africa and separately analysing bilateral relations with some other important countries and tries to analyze the reasons of ever rising development in Chinese-African relations in recent years and growing importance of African countries for China in the 21th century. Essay tries to analyze through various numeric data and comparative analysis methods the importance of natural resources of African countries in the rising development in Chinese-African relations and growing interest of PRC in Africa. Key words: 21st century, PRC, Policy of Africa, natural resource.