Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2010

21. yüzyılda değişen sınır algısı

Change about the perception of borders at 21st. century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 257908

Tezi Bul
Özet:

İnsanlar tarafından bir kontrol stratejisi olarak icat edildikleri çağlardan itibaren sınırlar, varlık sebepleri tartışılmadan günümüze kadar kaçınılmaz birer gerçek olarak varlıklarını sürdürdüler. Yaşamakta olduğumuz çağa kadar sınırların hem siyasi hem de akademik anlamda sorgulanmasını ve üzerine düşünülmesini sağlayan tek durum sınır çatışmaları olmuştur. Biz bu çalışmamızda; hem insanların çağlar önce yaşam alanlarını kendi iradeleriyle neden sınırlandırdıklarını, hem de bu sınırların nicelik ve nitelik açısından günümüze kadar yaşadıkları evrimi inceliyoruz. Bu sayede günümüzde siyaset bilimi çerçevesinde sınırlar hakkında oluşan karmaşaya dair fikir edinebilecek, günümüz sınırlarında yaşanan erozyonu küreselleşme süreci ışığında okuyarak yaşadığımız çağın zaman-mekân sıkışmasını ve mekânsal ölçekler hiyerarşisindeki değişimi anlamaya çalışacağız.

Summary:

From the ages that people invented the borders as a control strategy, borders maintain their entity without disputess about their reasons for existence and seemed as unavoidable facts. Until the era we are living, borders are discussed in both political and academic only in border disputes. In this study, we both analyze why people line off their living spaces ages ago with their own decision and the quantity-quality evolution which borders passed to date. By courtesy of this; we can form an opinion about the border confusion in political science. With the help of globalization process notion we can explain the erosion of today?s borders, time-space convergence and the change which occured in space scale hierarchy.