Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

21. Yüzyılda Euro

Euro in 21 st. century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 122826

Tezi Bul
Özet:

YÜKSEK LİSANS TEZ OZU 21. YÜZYILDA EURO SEVDA PINAR GÜVEN iktisat Teorisi Bilim Dalı İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 Danışman: Prof. Dr. İsmet Doğan Kargül Avrupa Para Birliği ve Euro 'nun, Avrupa Birliği' nde siyasi ve ekonomik birliği sağlamadaki önemi ve yaşayan örnek Euro'nun, Yirmibirinci Yüzyılda rolü üzerine yapılmış olan bu çalışmada, Euro'nun doğuşunu hazırlayan faktörle, gelişim aşamaları, Euro'nun işleyişi, kurumları ve mekanizması üzerinde durularak, tek para birimi Euro'nun göstereceği performansa göre yani güçlü yada zayıf para olma durumuna göre, Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer ülkelerde yaratacağı muhtemel ekonomik ve siyasi etkiler incelenmiştir. Euro ve Euro'nun temsil ettiği ekonomik ve Parasal Birlik, Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Avrupa, Euro ile uluslararası politik ve ekonomik ilişkilerde çok daha büyük ağırlığa sahip olmayı hedeflemektedir ve zaman içinde Euro'nun bir rezerv, yatırım ve işlem parası olarak gelişmesi beklenmektedir. Yirmibirinci Yüzyıl güçlü dolar ve güçlü olma iddiasında ki Euro arasında çekişmelere sahne olacaktır. Bu devrimin gerçekleşmesiyle Türkiye'de de eğitim, vergi, sosyal sigorta, hukuk ve anayasa reformları yapma gereği duyulacaktır. iii

Summary:

ABSTRACT EURO IN 21st CENTURY The main idea of this study is to examine the working principle, the factors that form the evolvement of, the departments and mechanism of Euro which has become the living example of European Monetary Union its importance in providing political and economical union in 21 st century. Depending on the performance of Euro, the single money unit, namely its being e weak or strong money, the probable political and economical effects on the countries in E.U. and the countries are examined. Europe targets to possess a stronger force on international financial and economical relationships whit Euro. It is expented that, in time Euro will evolve so that it becomes a reserve, investment and exchange unit. Anething is certain that, 21 st century will face a challenge whit strong U.S.D. and Euro that is trying to be strong, İt is possible that, whit the realizatios of this revalution, there will be a necessity in Turkey to perform several reforms in the fields such as education, taxation, social insurance, law and constitution. m