Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

21. yüzyılda güvenlik ve stratejianlayışındaki değişmeler ve Türkiye

Changes in the understanding of security and strategy in the 21. century and Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu tez öncelikle barış ve güvenliğe karşı gelişen tehditlerin gitgide karmaşık ve önceden kestirilemez bir hale geldiği gerçeğini açıklamayı amaçlamaktadır. Serbest toplumun sağladığı özgürlük ve teknolojik ilerlemeler gizli emellerine ulaşma çabasındaki suç örgütleri tarafından kolaylıkla istismar edilebilir. Görülemeyen ve asimetrik tehditler, dünya ülkelerini toprak sınırlarının korunması maksadıyla, stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, soğuk savaş ertesinde değişen şartlar, Türkiye'ye bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunması alanında aktif rol üstlenmesi için özel bir sorumluluk yüklemiştir. Böyle değişken bir ortamda toplumsal durumu iyileştirmek ve tehlikeli çelişkilerden kurtulmak için, Türkiye'nin diplomatik, politik ve ekonomik kaynaklarını etkin olarak nasıl kullanması gerektiği de bu tez içinde açıklanacaktır. ABSTRACT This thesis, besides all aims to describe the facts that are threats to peace and security are becoming increasingly more sophisticated and unpredictable. Freedoms of the open society and technological progress can be easily exploited by stealthy crime networks with nefarious goals. Invisible, asymmetric threats are forcing the world nations to reevaluate their strategies to defend their homeland. In this context, aftermath of the Cold War, changing circumstances have bestowed upon Turkey a special responsibility to make active contributions to the preservation of regional and global peace and stability. In the thesis, It is also analysed how Turkey can actively use her diplomatic, political and economic assets for the improvement of the human condition and containment of deadly conflicts in such a volatile environment would also be mentioned.

Summary:

ÖZET Bu tez öncelikle barış ve güvenliğe karşı gelişen tehditlerin gitgide karmaşık ve önceden kestirilemez bir hale geldiği gerçeğini açıklamayı amaçlamaktadır. Serbest toplumun sağladığı özgürlük ve teknolojik ilerlemeler gizli emellerine ulaşma çabasındaki suç örgütleri tarafından kolaylıkla istismar edilebilir. Görülemeyen ve asimetrik tehditler, dünya ülkelerini toprak sınırlarının korunması maksadıyla, stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, soğuk savaş ertesinde değişen şartlar, Türkiye'ye bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunması alanında aktif rol üstlenmesi için özel bir sorumluluk yüklemiştir. Böyle değişken bir ortamda toplumsal durumu iyileştirmek ve tehlikeli çelişkilerden kurtulmak için, Türkiye'nin diplomatik, politik ve ekonomik kaynaklarını etkin olarak nasıl kullanması gerektiği de bu tez içinde açıklanacaktır. ABSTRACT This thesis, besides all aims to describe the facts that are threats to peace and security are becoming increasingly more sophisticated and unpredictable. Freedoms of the open society and technological progress can be easily exploited by stealthy crime networks with nefarious goals. Invisible, asymmetric threats are forcing the world nations to reevaluate their strategies to defend their homeland. In this context, aftermath of the Cold War, changing circumstances have bestowed upon Turkey a special responsibility to make active contributions to the preservation of regional and global peace and stability. In the thesis, It is also analysed how Turkey can actively use her diplomatic, political and economic assets for the improvement of the human condition and containment of deadly conflicts in such a volatile environment would also be mentioned.