Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

2017

21. yüzyılda radyonun toplum üzerindeki etkisi: Türkiye ve Uygur Özerk Bölgesi karşılaştırması

Effects of radio on society in 21st century:Comparison between Turkey and Uighur Autonoumous Region in China

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 465507

Tezi Bul
Özet:

"21. Yüzyılda Radyonun Toplum Üzerindeki Etkisi: Türkiye ve Uygur Özerk Bölgesi Karşılaştırması" isimli bu çalışmamız, iletişimi temel alarak; başta radyo olmak üzere kitle iletişimi ve radyonun toplum üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmamızın amacı, Uygur ve Türk toplumlarının radyoyu kullanıp kullanmadıkları tespit etmek ve radyolarının kendi toplumları üzerinde nasıl etkiler bıraktığını ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda Türk toplumunun radyoyu diğer kitle iletişim araçlarına göre ne sıklıkla kullandığını, Uygur toplumunun radyo yayınlarını gündelik hayatın bir parçası haline getirip getirmediğini ortaya koymak; Türk ve Uygur toplumlarının, radyoyu daha çok hangi işlevi için tercih ettiğini göstermek amacıyla yola çıkılmıştır. Radyonun bilgilendirici ve eğlendirici işlevleri başta olmak üzere diğer birçok işlevi bu toplumlar üzerinde görülür. Ayrıca kendi kültürlerine ve toplumlarına ait nitelikli bilgileri çevrelerine ulaştırma fırsatı yakalayıp bununla birlikte iletişimi temel alan gelişmeler göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: İletişim, Kitle İletişim, Radyo, Uygur Radyosu, Türk Radyosu, Uygur Toplum, Türk Toplum, Radyo Etkisi.

Summary:

This thesis titled as ' Effects Of Radio On Society In 21st Century: Comparison Between Turkey And Uighur Autonoumous Region In China' is prepared based on communication theories, in the aim of discovering the effects of mass communication and radio on modern society. Reseaches on daily use of radio in both Turkish and Uighur societies along with its influences on people have taken place in this thesis. It is primarily attempted to prove that radio is less used in Turkish society while it is still an essential part of daily life in Uighur society. Then to reveal the fact that radio is used in different contents in these two societies as it has been more an access to music in Turkish society, while Uighurs tend to benefit from radio more as a source of culture, literature and education. The great influences of radio among people in these two societies have been learned by analyzing the document literatures and questionaires. Radio is not only a source of information and entertainment, but also plays a big role in introducing ethnic cultures and costums for certain society. Keywords: Communication, Mass Communication, Radio, Uyghur Radio, Turkish Radio, Uyghur Society, Turkish Society, Radio Effect.