Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

21. yüzyılda toplumsal ve siyasal örgütlenme ve siyaset yapma biçimlerinde değişim: Paris banliyölerinde göçmen hareketleri

The changement in the forms of social and political organization and making politics in the 21st century: Immigrant movements in the Paris suburbs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270109 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Paris'in şehir merkezini çevreleyen ?sorunlu? yerleşim bölgeleri olan banliyölerde yaşayan göçmen kitleleri, 1980'li yılların ortalarından beridir Fransız devletinin politikalarıyla gözle görülür bir çatışma içinde bulunmaktadırlar Bu çatışma durumu en net hâliyle 2005 yılındaki ayaklanmalarla açığa çıktı Fransa özelinde 19 yüzyıldan bugüne devam eden ve 1968'deki öğrenci hareketleriyle önemli bir kilometre taşını geride bırakan ?sistem-karşıtı hareketler?, göçmenlerin aktör konumunda olduğu bu tür hareketlerle birlikte yeni bir anlam da kazanmaktadır Fransa'nın köklü bir kolonyal tarihi olduğu gerçeğinden yola çıkan bu çalışma, ayaklanmaları bu tarihsel bağlamın içine yerleştirerek, günümüzün sosyal ve kentsel durumunu da inceleyerek, göçmen hareketlerinin siyasi anlamını bulmayı amaçlamaktadır Bu hareketlerin siyasi anlamını ve bu hareketlerde tanık olunan siyaset yapma biçimini ?anti-politika? olarak kavramsallaştıran bu çalışma, ayaklanmaları ise ?tersine-çevrilmiş kolonyal savaş? olarak adlandırarak 19 yüzyılla 21 yüzyıl arasındaki geçişliliği ortaya koymayı hedeflemiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The immigrant masses who live in the ?sensible? suburban areas which surround the city center of Paris, have been evidently in conflict with the French state policies since the mid-1980's This conflict, noticeably, came out in the wash via civil commotion of 2005 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.