Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

21. yüzyılda zaman ve kimlik bağlamında algılanan sınır üzerine bir inceleme

Questionning the boundary perceived in the context of time and identity in the 21th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151308 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

21. YÜZYILDA ZAMAN VE KİMLİK BAĞLAMINDA ALGILANAN SINIR ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET Sınır, bugün, kendini somut ve sürekli olarak ortaya koyamamaktadır. Sınır, özgürlük ve çokyönlülüğün önplanda olduğu bugün, benimsenmeyen bir kavramdır. Değişkendir; aşılmaz ve sabit bir engel değildir. Sınırın niteliği, evrensellik ve teknoloji ile ilişkili olarak değişim göstermekte, doğaçlama gelişmektedir. Özellikle, farklı ortamların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan melezlik, karmaşa ve kaosu beraberinde getirmektedir. Bu durum, kimileri tarafından evrenselliğin göstergesi olarak nitelendirilirken, kimileri tarafından da kaygısızlık ve umursamazlık olarak değerlendirilmektedir. Aradaki fark ise 'bilinç' te yatmaktadır. Mimarın bu ortamdaki davranışı ise, zaman zaman, çalışma yaptığı ortamla ilgili veriler toplamak, bunları "kolaj" yaparcasına bir araya getirmek, daha sonra, bu çok sesli ortamdaki "ağırsızlık" durumunu gözlemlemektir. Çoğu zaman bilgisayar simülasyonlan yardımı ile tasarlanan bu mekanlar, mimarlığın bir "set dekorasyonu" için varolduğunu hissettirmektedir. Bir mekanı kurgularken kullanılan referans noktalan ya da yönlendirici kriterler, o kurgunun bir dayanağa oturması, "doğru" olması için aranan verileri oluşturmaktadır. Tez kapsamında incelenmek istenen, "sınır" in, günümüzde kendini nasıl ve nelere bağlı olarak ortaya koyduğu olmuştur. Malzemeden mekana, mekandan kentsel yapıya, metropole, geçirimliliğin artmasından, "sınıfların değişkenliğinden bahsedilmiş, zaman, mekan ve kimliğin bir araya gelişleri ve bu buluşmaların oluşturduğu değişken çerçeveler tartışılmıştır.Hareket, başlangıç ve bitiş anı arasındaki zaman dilimi içerisinde, sınırı çizen bir kavram olarak irdelenmiş, günümüz metropolünde, hareketin, zaman ve kullanıcı bağlamında kendini ortaya koyusu tartışılmıştır. VI

Summary:

QUESTIONNING THE BOUNDARY PERCEIVED IN THE CONTEXT OF TIME AND IDENTITY IN THE 21TH CENTURY SUMMARY Boundaries today cannot be defined as either permanent or solid. In our today's world of versatility and freedom, boundaries are not acceptable anymore. They are instable and cannot be compared to rigid and unsurpassable obstacles. Boundaries are being spontaneously defined parallel to developments in globalisation and technology. In particular hybridity, which is the clash of various spaces, provokes complexity and chaos. While this situation is considered as a proof of globalisation by some, others believe that it is a result of negligence and indifference. The architect's behaviour in this case is to mostly search for inputs about the place, to combine this by creating a collage and finally to observe this situation of weightlessness. Places, which are sometimes designed by the aid of computer simulations, make architecture seem as if it exists for "set decorating". Reference points or push factors that are used to fiction a place allow the design's outputs to be explicable. This thesis analyzes the boundaries' process of coming into life and then- dependencies. From material to space, from space to an urban settlement, to a metropol, the thesis examines the increase of transparency and the spontanoeous change of boundaries and also discusses different combinations of time, space and identity. Movement, in an interval of time between a starting and finishing point, is examined as a boundary in itself. The underlying factors in this constellation are considered to be time and the user. VII