Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı

21. yy.'da seramik ve cam malzemelerin mimaride yüzey oluşturma ve kaplamada kullanımı

Usage of glass and ceramic materials for forming surface and coating in the 21th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438181 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mimari mekan kavramı insanların gereksinimleriyle ortaya çıkmıştır Toplumlar neredeyse her dönemde dönemin yerel malzemelerini ve inşa tekniklerini kullanarak kendi yapılarını oluşturmuştur Endüstriyel devrim sonrası hızlı nüfus artışı beraberinde yeni yapılara duyulan ihtiyaçların da artmasına sebep olmuştur Endüstride gerçekleşen atılımlar, seramik, cam gibi malzemelerin kullanım yer ve biçimindeki değişiklikler, yeni malzemelerin keşfi, bu yapılarda kullanılacak farklı biçim ve yüzey önerilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir Günümüzde ise çeşitli bilgisayar destekli tasarım programları ve inovatif tasarım anlayışları neredeyse kişiye özel bir mimari pratiği ortaya koymaktadır Bu özelleştirme süreci seramik ve cam gibi, kullanımı çok eski dönemlere uzanan malzemelerin de bu uygulamalarda gerek teknik, gerekse biçimsel anlamda özelleştirilmesi anlamına gelmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The concept of architectural space has been emerged with people's needs In almost every period, societies have created their structures by using the local materials and construction techniques of the era Societies in almost every period, using local materials and construction techniques of the era have created their own structure Along with the post-industrial revolution, the rapid population growth has led to an increase in need for new structures The breakthrough took place in the industry as well as the growing usage range of ceramics and glasses, has made it necessary to the development and the discovery of new materials as well as different forms and surfaces used in these structures Today, a variety of computer-aided design programs and innovative design concepts have almost put forward a personalized architectural applications This privatization process led to a technical and formal privatization for materials of old era such as ceramic and glass In the study, the artistic usage of surface formation and coating examples on ceramic and glass are examined by the means of today`s architectural practice ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.