Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

24-36 ay arası normal gelişim gösteren çocuklar ile 30-48 ay arası gecikmiş dil ve konuşması bulunan çocukların dilsel becerilerinin tige-2 kullanılarak karşılaştırılması

Ti̇ge-2 as an assessment measure: comparing language abilities of 24-36-month typically developing children and 30-48-month children with delayed speech and language

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452759 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 24-36 ay arası normal gelişim gösteren (NGG) çocuklarla 30-48 ay arası gecikmiş dil ve konuşması bulunan (GDK) çocukların sözcük dağarcığı, morfolojik gelişim ve sentaktik gelişimlerinin CDI'ın (Commication Development Inventory) Türkçe'ye uyarlaması olan TİGE (Türkçe İletişim Gelişim Envanteri) formu kullanılarak karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.Çalışma, her iki grup için de TİGE-2 formunda bulunan soruların anne tarafından doldurulmasıyla elde edilen yanıtlar doğrultusunda yönlendirilmiştir. TİGE-2 formunda yer alan sözcük dağarcığı bölümünde; grupların kullandıkları toplam sözcük sayıları, toplam eylem sayıları, toplam isim sayıları, en sık kullandıkları semantik kategoriler, en sık kullandıkları eylem sözcükleri ve en sık kullandıkları isim sözcükleri karşılaştırılmıştır. TİGE-2 formunun, `Cümleler ve Dilbilgisi' bölümü aracılığıyla çocukların kullandıkları biçimbirim ortalamaları, basit eylem ekleri, karmaşık eylem ekleri, isme gelen durum ekleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise; NGG (24-36 ay) ve GDK'lı (30-48 ay) çocuklar tümce karmaşıklığı açısından karşılaştırılmıştır.Tüm bu karşılaştırmalar sonucunda, GDK'lı çocukların, NGG çocuklarla aynı dilsel basamakları izlediği; ancak, dilsel süreci çok daha geriden takip ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır.

Summary:

This study aimed to compare the vocabulary, morphological and syntactic development of 24-36 month typically developing children and 30-48 month language delayed children by TİGE (Türkçe İletişim Gelişim Envanteri), Turkish adaptation of CDI (Communication Development Inventory)The study was designed to base on responses elicited by parent reporting; assessing both group performances on children?s word production and the early phases of grammar. Word production part examined the number of words, verbs, nouns, semantic categories, the most frequent verbs and nouns whereas the early phases of grammar part examined the average morpheme use for groups, simple verb tense inflections, complex verb tense/modality inflections and noun case inflections. The last part of the study examined groups? performances on sentence complexity.The results revealed that children with delayed speech and language are all delayed in every step of language development although they keep going on the same route with typically developing children.