Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

2.4 GHz LC-VCO design based on active inductors

2.4 GHz aktif enduktans tabanlı LC-VCO tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246772 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this work, 2.4GHz LC VCO based on active inductor is designed via a 0.13 ?mUMC013 CMOS process. Phase noise contribution of all LC VCO?s circuitries areanalyzed separately and, contribution of LC tank based on active inductor to noise isshown in schematic simulations and calculated analytically as dominant respect fromother circuitries of LC VCO noise contribution. Therefore, active inductor is designed toget minimum noise contribution of LC tank to VCO for a low phase noise. Fourdifferent LC VCOs based on active inductors are designed for comparisons of phasenoise performance. In addition, a low noise LC-VCO with passive inductor is designedvia UMC013 process to evaluate all phase performance via this process. Among theseLC VCO based on active inductors, best achievable phase noise is succeed with NMOSactive inductor and PMOS cross-coupled LC-VCO structure. Optimized phase noisevalue is obtained as -89dBc/Hz at 1 MHz offset frequency. LC-VCO?s frequency range isbetween 2.14GHz and 2.71GHz and frequency tuning current is between 1mA and 3mA.Current consumption of VCO is 20.69mA under 1.2V power supply.

Summary:

Bu tez çalımasında, UMC013 013 0.13?m CMOS prosesi ile 2.4GHz merkez frekanslı aktifendüktans tabanlı LC osilatörleri tasarlanmıtır. LC VCO yapısında bulunanelemanların faz gürültüsüne etkileri ayrı ayrı incelenerek aktif endüktans ile yapılan birLC tankının etkisinin oldukça baskın olduu analitik olarak hesaplanmı vesimulasyonlarda görülmütür. Bu yüzden LC tankın faz gürültüsüne katkısı minimumolacak ekilde aktif endüktans tasarlanmıtır. LC VCO yapılarının faz gürültüsüperformanslarını karılatırmak amacıyla 4 ayrı aktif endüktans tabanlı LC VCOtasarlanmıtır. Ayrıca UMC013 prosesiyle pasif endüktans kullanılarak elde edilebilenminimum faz gürültülü LC VCO bulunup, tüm sonuçlar birlikte deerlendirilmitir.Faz gürültüsü açısından en iyi elde edilebilen aktif endüktanslı LC VCO devresi,balantı ucu NMOS olan aktif endüktans ve PMOS çapraz balı negatif direnç yapısı ileelde edilmitir. Optimize edilen faz gürültüsünün ematik deeri 1MHz ofsetfrekansında -89dBc/Hz olarak bulunmutur. Devre, 2.14GHz-2.71GHz frekansbölgesinde osilasyon yapabilmekte ve 1mA-3mA arasındaki akım deerleri ile osilasyonfrekansı ayarlanabilmektedir. 1.2V besleme geriliminden çekilen akım ise 20.69mAdeerindedir.