Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

26 Ağustos 1896 Osmanlı Bankası baskını ve etkileri

26 August 1896 Ottoman Bank raid and it's effects

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375950 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İstanbul, 26 Ağustos 1896'da Ermeni Fedailerin büyük bir meydan okumasına sahne oldu. 26 genç, Galata'daki Osmanlı bankası'na baskın düzenledi. Bankadaki 150'ye yakın çalışanı 13 saat boyunca rehin tutan fedailerin eylemi, kentte büyük bir Ermeni avını tetikledi. Asker ve polisin gözyumduğu başıbozuklar, 30 saat boyunca önlerine çıkan Gregoryan Ermeni erkekleri öldürdü. Olaylarda Batılı gözlemcilere göre en az dört bin, resmi kayıtlara göre 1015 Ermeni hayatını kaybetti. ANAHTAR KELİMELER: Osmanlı Bankası, Abdülhamid, Ermeni, Galata, Zaptiye Nezareti

Summary:

Istanbul has been the scene of a major challenge by the Armenian revolutionaries against the Ottoman Empire in August 26, 1896. 26 young raided the Ottoman Bank in Galata. Fedai's action during which 150 employees of the bank have been held hostage for 13 hours, has triggered an Armenian manhunt in the city. Bashi-bozouks condoned by the military and the police killed all the Gregorian Armenians of which they came cross. According to Western observers at least four thousand Armenians were killed; according to offical records total number of Armenians that have been killed was 1015 during the events. KEY WORDS: Ottoman Bank, Sultan Abdulhamid, Armenian, Galata, Ministry of the Police.