Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

28 Şubat sonrası İslamcı kadınlar

Islamist women after 28 February

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 159836 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modernleşme projesini kamusal alanda gerçekleştiren Kemalizm, kamusal alam 'steril' bir alan olarak belirlemiş ve kamusal alanda görünür olmayı kurallara bağlamıştır Aynı zamanda Kemalizm'in modernleşme anlayışına göre çağdaş kadının örtülü olması düşünülemezdi Determinist bir anlayış ile çağdaşlaşan her kadının örtüsünü de çıkartacağı tasarlanıyordu Ancak 1980'lerden sonra kamusal alanda örtüleri ile görünürlük kazanan İslamcı kadınlar eğitimleri, giyiniş biçimleri ve söylemleri ile Kemalizm'in modern kadın tasarımını bozuma uğrattılar Bu nedenle de 28 Şubat sonrasında kamusal alanın çağdaş görünümünü bozduğu gerekçesi ile islamcı örtülü kadınlar kamusal alandan dışlandılar Türkiye'nin kurucu unsurlarında hakim olan askeri yapı nedeniyle, asker dönemsel aralıklarla sistemin tehlike altında olduğu savı ile yönetime müdahale etmeyi meşru hakkı saymıştır 28 Şubat müdahalesi ise diğer askeri müdahalelerden farklı olarak karşı cephesine kadım yerleştirmiştir Cumhuriyet tarihi boyunca, Türkiye'nin modernleşme projesi kadın merkezli tasarlandığı için ortaya çıkan modernleşme krizinin çözümü, hesaplaşması yine kadın üzerinden yapılmıştır Elinizdeki tezde, 28 Şubat 1997 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının uygulamalarından en fazla İslamcı örtülü kadınların etkilendiği iddia edilmektedir 28 Şubat sonrasında örtüleri ile üniversitelere, iş yerlerine ve resmi kurumlara alınmayan İslamcı kadınlar arasında ciddi bir parçalanma gözlenmiştir Üstelik İslamcı kadın hareketinin her bir parçası da birbirinden çok farklı tutumlar 143sergilemiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kemalism established the public sphere as a 'sterile area' and adopted rules to fade in the public sphere, because Kemalism has realized its modernism project in the public sphere Also, according to Kemalist modernist project, a modern woman with a veil is unthinkable Therefore, Kemalists planned each modernize woman would leave its veil with a determinist comprehension However, after 1980 Islamic women damaged the Kemalist modern women's identity with their clothes, education and discourse Because of this, Islamic women have been isolated firom the public sphere after 28 February Because, Kemalists think that Islamic women are not suitable to the modern view of public sphere with their veil Because the militarily srructure has been very strong in the establishing components of Turkey's regime, Turkish Military Service intervened the regime periodically with the claim of protecting the system Therefore, Turkish Military believes that these interventions are its legal right However, 28 February placed the 'woman' in its counter side as a different from other interventions We know that Turkish modernisation was planned över the women; so the modernisation crises' solution was made över woman either in this thesis, it is claimed that the implementations of National Security Council (NSC)'s decisions, which were taken in 28 February 1997 have mostly affected Islamic women, who used veil After 28 February, most of the Islamic women were not taken to universities and official institutions because of their veil This process affected the Islamic womennegatively and Islamic women fragmented in different parts in addition to this, ali parts attitude differently from each other ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.