Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

282 Hodgkin hastalığı vakasında klinik, laboratuvar, tedavi ve prognoz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118499 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

91- BÖLÜMV: SONUÇLAR VE ÖZET Ocak 1981-Eylül 2001 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı polikliniğinde izlenen 282 Hodgkin hastalığı vakasının değerlendirildiği bu çalışmada ulaşılan sonuçlar şöyle idi: - Vakalarımızda erkeklere daha sık rastlandı, erkek/kadın oranı 1,58 bulundu. - Vakalarımız başvuruda en çok 20-29 yaş grubunda idi ve yaş eğrisi tek zirveli idi. - Histolojik tip olarak en sık MS tip saptandı. Daha sonra NS tip gelirken, en az LZ tipe rastlandı. NS tip kadınlarda daha sık idi. Yaş ortalaması da NS tipte en düşük idi. - MS tip ve LF tip sıklıkla ileri evre hastalıkla ilişkili idi. Vakalar en sık evre İT de saptandı (%39), daha sonra evre IH gelirken, en seyrek evre I'e rastlandı. - B semptomları en sık evre IV'de, en az evre I'de saptandı. Histolojik tiplerden en sık LF tipte iken, en az LZ tipte idi. - Kaşıntı şikayeti vakaların %14,5'inde saptandı. Herhangi bir prognostik önemi haiz değildi. - Vakalarımızın %95,4'ünde yüzeysel LAM saptandı İri genellikle aynı diafragma tarafında birden fazla bölgede idi. %42,9 vakamızda mediastinal tutulum vardı ki en sık NS tipte, en az LZ tipte idi. - Vakaların %5,3'ünde primer subdiyafragmatik tutulum saptandı. - HM %25,2 vakada tesbit edildi. En sık LF tipte en az LZ tipte idi. Splenomegali %20,2 vakada saptandı. B semptomu olan vakalarda HM ve SM daha sık idi.92 - ESH %74,2 vakada yüksek iken, LZ tipte vakaların yarısında normal idi. 80 mm/saat üstündeki ESH değerleri sıklıkla ileri evre hastalık ile ilişkili idi. B semptomu olan vakalarda ESH sıklıkla yüksek idi. - Anemi %38,3 vakada saptandı. Evre ilerledikçe anemi sıklığı artıyordu. - Lökopeni %7,1 vakada saptandı ki sıklıkla ileri evre hastalıkla uyumlu idi. İleri evre hastalıkta lökositoz da sık idi. - Lenfopeni LZ tip ve evre I'de en az, LF tip ve evre IV' de en sık idi. - Serum albumin düzeyi LZ tipte normal iken LF tipte anlamlı olarak düşük bulundu, evre I'de normale en yakın iken evre IV'e ilerledikçe hipoalbuminemi sıklığı arttı. - Serum alkalen fosfataz ve LDH düzeyleri yüksekliği sıklıkla ileri evre hastalıkla ilişkili idi. - Vakalarımızda remisyon oranı %90,4 idi. Nüks %26,4 vakada gelişti. Beş yıllık hastalıksız yaşam şansı %68 idi. Beş yıllık sağkalım şansı %86, 10 yıllık sağkalım şansı %72 idi. - Remisyon oranlan LZ tipte, evre I'de, ABVD ve MOPP/ABVD alterne rejimi tedavilerinde en yüksek idi. - Nüks oranı evre I'de, kemik iliği tutulumu olmayanlarda, ABVD rejimi ile tedavi edilenlerde en az idi. - Hastalıksız 5 yıllık sürvi şansı evre I'de ve ABVD alanlarda en yüksek idi. - On yıllık sağkalım şansı 50 yaş üstü vakalarda, erkek cinsiyette, LF tipte, lenfopeni ve hipoalbuminemi saptananlarda, COPP tedavisi alanlarda, evre İÜ ve IVde en düşük idi. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: