Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Basın ve Yayın Anabilim Dalı

29 Mart 2009 Yerel Seçim döneminde siyasal partilerin Eskişehir yerel gazetelerine verdikleri propaganda amaçlı ilanların betimsel ve göstergebilim yöntemiyle çözümlenmesi

The descriptive and semiotic analysis of political parties propagandistic advertisements published on Eskişehir?s local newspapers during the local elections on 29th March 2009

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 258086 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demokrasilerde siyasal iletişim belirleyici bir etken haline gelmiştir Siyasal iletişim geçmiş yıllara göre çok daha önemli bir boyut kazanmıştır Türkiye'de siyasal iletişim süreci içerisinde artık bir görüntü, bir fotoğraf, bir slogan, gündemi belirler hale gelebilmektedir Özellikle siyasetçi ile seçmen arasındaki iletişimde, propaganda amaçlı fotoğrafların ve sloganların önemini yadsıyamayız 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde de siyasi partiler propaganda ilanlarında fotoğrafı kullanarak seçmenleri ikna ve etkileme çabalarını sürdürmüşlerdir Çalışmamızda da fotoğrafın kitleleri etkileme gücü açısından siyasi ilanlarda kullanımının önemi de vurgulanarak:Birinci bölümde; iletişim ve siyasal iletişim, ikinci bölümde; propaganda konusu literatür araştırması yapılarak çalışmanın teorik yapısı ortaya konulmaya, kavramlar tanımlanmaya çalışılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In democracies, political communication has become essential agent In comparison with the past years, in has gained much mor important dimensions At present times, the political agenda of Turkey can be determined by a visual image, a photo, or a slogan used in the political communication processes Especially, we cannat eny the importance and effect of photos and slogans on the communication in between politician and voter Before March 29 2009 national elections, the political parties continued to use photos in their propaganda advertisements in order to persuade and influence their voter In the first chapter, the topics of communication and mass communication, political communication have been studied In the second chapter, under the title of Propaganda, propaganda terms, political parties in political communication atmosphere and elections are examined, consequently the importance of 29 March 2009 election is expressed In the third chapter, the visual and printed advertisements of four political parties appeared on newspapers in Eskisehir (in the period of 01 -28 March) have been examined with a perspective of semiotics and descriptive method ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.