Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

2D simulation studies and initial experimental results for Hall effect imaging

Hall etkisi görüntüleme için 2B simülasyon çalışmaları ve ön deneysel sonuçlar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383243 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, 2D simulation studies of Hall Effect Imaging (HEI) technique using linear phased array transducer are performed and initial experimental results are obtained. The goal of HEI is to image the conductivity distribution in biological bodies. For this purpose, HEI uses the interaction of ultrasound with a static magnetic field to generate velocity current density distribution inside the body. Due to the velocity current density, a resultant voltage is sensed by electrodes attached on the surface of the body and used for reconstructing the conductivity distribution. The theory of HEI is reviewed for numerical studies. A specific 16-element ultrasound array is modeled to obtain optimum beam directivity and steerability of acoustic wave. Thereafter, a numerical model of breast and tumor body is formed to analyze the multiphysics solution which couples acoustics and electromagnetic fields. Pressure and velocity current density distributions in these numerical models are calculated for different ultrasound excitations. To sense the resultant voltage due to the velocity current density, two electrodes are attached on the surface of the body. For image reconstruction, truncated singular value decomposition method is used with different signal-to-noise ratio values. Furthermore, the linear phased array transducer is located on two different edges of the body to obtain better lateral and axial resolution in the reconstructed images. To verify the numerical results, an initial experimental setup is prepared. A chamber is filled with oil and saline water to prepare a conductivity interface. A static magnetic field of 0.243 Tesla is generated with ferrite and neodymium permanent magnets. In addition, a single element ultrasonic transducer having a central resonance frequency of 1 MHz is used to generate acoustic waves inside the chamber. In the measurement part, copper electrodes are attached to the internal surface of the chamber and connected to an amplifier which has gain of 62.7 dB. A Hall voltage signal is obtained due to oil-saline interface that has a magnitude on the order of mV. The order of the signal is verified numerically.

Summary:

Bu tezde, Hall Etkisi Görüntüleme (HEG) tekniğinin doğrusal faz dizili dönüştürücü kullanılarak 2-boyutlu (2B) simülasyon çalışmaları yapılmıştır ve ön deneysel sonuçlar elde edilmiştir. HEG'nin amacı, biyolojik ortamların iletkenlik dağılımını görüntülemektir. Bu nedenle, HEG ultrason ile statik manyetik alan arasındaki etkileşimi kullanarak ortamın içinde hız akım yoğunluğu dağılımı oluşturmaktadır. Hız akım yoğunluğundan dolayı elde edilen voltaj, ortamın yüzeyine yerleştirilmiş elektrotlardan algılanmaktadır ve iletkenlik dağılımı görüntüsünü geriçatmak için kullanılmaktadır. HEG teorisi, sayısal çalışmalar için gözden geçirilmiştir. Akustik dalganın uygun ışın yönelme ve yönlendirme yeteneklerini elde etmek için özel 16 elemanlı ultrason dizisi modellenmiştir. Daha sonra akustik ve manyetik alanların çoklu-fizik çözümünü birlikte analiz etmek için sayısal meme ve tümör modelleri oluşturulmuştur. Bu sayısal modellerde, basınç ve hız akım yoğunluğu dağılımları, farklı ultrason uyarımları için hesaplanmıştır. Hız akım yoğunluğundan dolayı oluşan voltajı algılamak için iki elektrot ortamın yüzeyine yerleştirilmiştir. Görüntü geriçatmak için kesilmiş tekil değer ayrıştırması metodu, farklı sinyal gürültü oranları ile kullanılmıştır. Ayrıca doğrusal faz dizili dönüştürücü, geriçatılan görüntülerde daha iyi yanal ve eksenel çözünürlük elde etmek için ortamın iki farklı kenarına yerleştirilmiştir. Sayısal sonuçların doğruluğunu göstermek için ön deneysel bir düzenek hazırlanmıştır. Bir iletkenlik ara yüzeyi hazırlamak için bir hazne, yağ ve tuzlu su ile doldurulmuştur. 0.243 Tesla statik manyetik alan, ferrit ve neodimiyum kalıcı mıknatısları ile oluşturulmuştur. Ayrıca haznenin içinde akustik alanlar oluşturmak için 1 MHz merkezi rezonans frekansına sahip tek elemanlı ultrasonik dönüştürücü kullanılmıştır. Ölçüm kısmında, bakır elektrotlar haznenin iç yüzeyine sabitlenmiştir ve 62.7 dB kazanca sahip bir yükselteçe bağlanmışlardır. Yağ-tuzlu su ara yüzeyinden dolayı genliği mV seviyesinde bir Hall voltaj sinyali elde edilmiştir. Bu sinyalin seviyesi sayısal olarak doğrulanmıştır.