Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

2x250 portal kren konstrüksiyonun modellenmesi ve sonlu elemanlar metoduyla analizi

Modelling of 2x250 gantry crane construction and analysis with finite element method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 2x250 ton kaldırma kapasitesine sahip bir portal kren bilgisayar destekli tasarım programlarıyla modellenip sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yapılmıştır. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için kren konstrüksiyonu kabuk ve kiriş elemanların kombinasyonu kullanılarak modellenmiştir. Bu model statik, dinamik ve davranış spektrum analizleri için kullanılmıştır. Portal kren sistemi ölü yük, çalışma yükü, rüzgar yükü ve dinamik yükler gibi çeşitli iç ve dış yüklere maruz kalır. Bu yükler dikkate alınarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçları incelediğimizde kren sistemi üzerinde oluşan deformasyonların modelin geometrik boyutları dikkate alındığında önemli miktarlarda olmadıkları ve gerilme değerlerinin çeliğin akma mukavemetinin altında kaldığı görülmüştür. Bu çalışmada sonlu elemanlar metodunun portal kren tasarımında ve optimizasyonunda klasik hesap yöntemlerine göre avantajları ve sunduğu olanaklar incelenmiştir.

Summary:

In this study, a gantry crane with 2x250 tons lifting capacity have been modeled with computer aided design programs and analysed by using finite elements method. To achieve more accurate results, the structural components of the crane have been modeled as using a combination of shell and beam elements. This model is used for the static, dynamic, and spectral response analysis. The gantry crane system is exposed to different type of applied external and internal loads such as dead weight, working load, the wind load, and the dynamic loads. Finite element analyses have been performed as considering these loads. In conclusion, deformations which occur on the crane system aren?t substantial amount considering size of the crane model and stress values are under the yield strength of steel. In this study, the new possibilities and the advantages of finite element method over conventional calculation methods on gantry crane design and optimisation have been analysed.