Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

3-7 yaş eğitim alan normal öğrencilerle, zeka yaş 7 yaş eğitilebilir öğrencilerin resimlerinin renk leke, çizgi kullanımı bakımından karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187971 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma özel eğitim gerektiren zeka yaşı 3-7 yaş olan eğitilebilir öğrencilerle, 3-7yaş normal öğrencilerin resimlerinin renk, leke, çizgi kullanımı bakımından benzer ve ayrılanyanlarının belirlenmesi için yapılmıştır.Araştırmada 3-4 yaş grubu eğitilebilir öğrencilerle, 3-4 yaş eğitim alan normalanaokulu öğrencilerine ?Terlikleri Kim Giyecek? masalı anlatılmış anlatılan masalın resimleriyaptırılmıştır. Aynı gruplardan daha sonra serbest resim çalışması istenmiş ve iki farklıkonuda yapılan resimler belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmiştir. 6-7 yaş grubundakieğitim alan normal öğrencilerle, eğitilebilir düzeydeki zeka yaşı 6-7 yaş olan öğrencilerle?Mevsimler Kralının Doğum Günü? hikayesi okunarak hikayenin resimle anlatılmasıistenmiştir. Bu gruplara da daha sonra serbest resim çalışması yaptırılarak, iki çalışmadantoplanan resimler belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmiştir.Özel eğitim gerektiren öğrencilerle normal öğrencilerin, aralarındaki benzer ve ayrılannoktaların bilinmesi özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacaktır.

Summary:

This research has been undertaken to reveal and demonstrate that `education of art?is not being fully utilized in the field of `special education?, yet. Not defined, yet, in the fieldof special education, education of art is not considered as atol within the present situation.Following this concern, some equivalent student groups are formed in a primary school whichgives special education to the students with mental disordes, in anursery school, and finally ina public primary school. With these groups two different activities are aplied. First studentsare wanted to drow pictures out of the story told. Secondly students ar elet free to drowwhatever they want. These studies are evaluated according to some visual influence elementslike lines, sports, stains, colors; also, participating students? behaviors are monitored.At the end of this procedure some behaviors like self confidense, self definition,reinforcement in their cognitive perceptions are pinpointed as the behaviors that students, whoneed special education, should have. To achive these behaviors; education of art as a toolshould be considered as main, only this way, we can find the opportunity to utilize fromeducation of art, in field of special education.