Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

3 boyutlu konteynır yerleştirme probleminin matematiksel programlama ile çözümü ve konserve sektöründe uygulama

Solution of 3 dimensional container loading by means of mathematical programming and practice in conservation industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 317625 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada tek çeşit ürün için yaratılan kutu türleriyle tek tür bir konteynıra yükleme yapılmıştır. Maksimum sayıdaki ürünün konteynıra yerleştirilmesi ve maksimum konteynır verimliliği amaçları ele alınmıştır. Rotasyon (yerleştirme) açısından kutuların 6 farklı biçimde yerleşeceği ele alınmıştır. Bu problemin çözümü için öncelikle tamsayılı doğrusal olmayan model oluşturulmuştur. Yerel optimum çözüm verdiği için bu model tamsayı ve doğrusal özelliklerindeki indirgenmiş modele dönüştürülerek modelin performansı incelenmiştir.Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kesme ve yerleştirme problemlerinin genel özellikleri tartışılmıştır. İkinci bölümde stok kesme problemleri ve çözüm yaklaşımları ile kesme ve yerleştirme problemlerinin alt türü olan konteynır yerleştirme problemleri incelenerek literatürdeki çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise konserve sektöründeki 3 boyutlu konteynır yerleştirme problemi ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Summary:

In this manuscript one type of container is loaded with box types created for one product. Aims, which are loading maximum products in container and loading with maximum container utility rate are considered in this work. In the context of rotation boxes are placed with 6 different orientation. Integer non-linear model is created for solution of problem. Because of local optimum solution performance of this model is analyzed by changing into the reduced model having integer and linear attributes.This work is consisted of three parts. Cutting and packing problems are discussed in the first part. Cutting stock problems and solution approaches , and container loading problems subtype of cutting and packing problems are analyzed by considering into literature in the second part. Three dimensional container loading problem in conservation industry are considered with details in the third part.