Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı / Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

3 boyutlu modelleme ve yazdırmanın 6. sınıf sosyal bilgiler dersine entegrasyon süreci ve bu sürece ilişkin öğrenci görüşleri

The process of integration of 3d modeling and printing into 6th grade social studies course and student view about this process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589633 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, 3 boyutlu modelleme ve yazdırmanın 6 sınıf Sosyal Bilgiler dersine entegrasyon süreci ile bu sürece ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir Araştırma, problem durumunun ayrıntılı bir biçimde betimlenmesi amaçlandığından, katılımcı gözleme dayalı nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma kullanılarak gerçekleştirilmiştir Araştırma 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde BİLECİK/Bozüyük ilçesinde bulunan Necatibey Ortaokulundaki 6 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this research is to determine the integration process of 3D modeling and printing into 6th grade Social Studies course and the students views about this process Since the research is aimed to determine the problem situation in detail, the study was carried out using basic qualitative research, one of the qualitative research designs based on participatory observation ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.