Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

3-D soil structure interaction analyses of three identical buildings in Sakarya city after 17 August 1999 Kocaeli earthquake

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde Sakarya şehrindeki üç eş özellikteki binanın 3 boyutlu yapı zemin etkileşiminin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143462 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to analyze the soil structure interaction of three identical buildings on Şahinler Street of Sakarya city which had no damage to heavy damage after the Kocaeli (1999) earthquake For the purpose of 3-D dynamic nonlinear analysis of the soil site and the overlying structures, Flac3D software was chosen as the numerical modeling framework Soil properties were determined by using the results of available site investigation studies A three dimensional mesh was created to represent the topographic and geometric constraints of the problem Linearly elastic perfectly plastic constitutive model was implemented to model the soil behavior The results of 3-D dynamic numerical analyses in the forms of acceleration, displacement, strain, stress and pore pressure were presented The higher acceleration, strain and stress levels calculated under the collapsed building can be attributed as the major cause of poor performance of the structure Keywords: Soil structure interaction analysis, Nonlinear analysis, Linearly elastic perfectly plastic constitutive models, acceleration, strain, stress ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı Kocaeli(1 999) depremi sonrası Sakarya Şahinler Sokağındaki üç eş özellikteki yapıda gözlemlenen ve hasarsızdan ağır hasara doğru değişen performansı açıklamak üzere zemin yapı etkileşimini analiz etmektir Bu amaçla bölgenin ve üzerinde bulunan binaların üç boyutlu dinamik, doğrusal olmayan analizi için bilgisayar programı olarak Flac3D seçilmiştir Bölgeye uygun zemin özellikleri o bölgede yapılmış saha çalışmaları sonuçlarına göre belirlenmiştir Problemin topografik ve geometrik sınırlarını temsil edecek üç boyutlu bilgisayar modeli oluşturulduktan sonra zemin davranışını temsil edecek uygun zemin davranış modeli olarak doğrusal elastik mükemmel plastik model seçilmiştir Üç boyutlu dinamik analiz sonuçları ivme, deplasman, birim deformasyon, gerilme ve boşluk suyu basıncı şeklinde sunulmuştur Çöken bina temelinde hesaplanan yüksek ivme, birim deformasyon, gerilme değerleri kabul edilemez yapısal performansın nedeni olarak sayılabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.