Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3-metoksifenil-salisilaldimin schiff bazının kristal yapısının ve moleküler şekillenim özelliklerinin incelenmesi

The Investigation of the molecular conformational properties of schiff base 3-methoxyphenyl-salicylaldimine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 120035 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi (C14H13N02) 3-METOKSÎFENİL-SALİSİLALDİMİN SCHIFF BAZININ KRİSTAL YAPISININ VE MOLEKÜLER ŞEKİLLENİM ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Tuncay YILDIZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Doç Dr Mehmet KABAK Bu çalışmada, 3-Metoksifenil-Salisilaldimin'in kristal yapısı, tek kristal x-ışını kırınım tekniğiyle aydınlatılmış ve moleküler şekillenim özellikleri araştırılmıştır Bu amaçla 0,73x0,60x0,10 mm boyutlarına sahip 3-metoksifenü-salisüaldimin tek kristal örneği, grafit monokromatöre sahip Enraf-Nonius CAD-4 drfraktometresinde incelenmiştir Kristal yapının çözümlenmesi ile atomlara ait duyarlı atomsal parametreler (xi, yi, zi, Uij), atomlar arası bağ uzunlukları ve bağ açıları bulunmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis THE INVESTIGATION OF THE MOLECULAR CONFORMATIONAL PROPERTIES OF SCHIFF BASE 3-methoxyphenyl-salicylaldimine (C14H13NO2) Tuncay YILDIZ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Engineering Physics Supervisor: Assoc Prof Dr Mehmet KABAK In this work, the crystal structure of 3-memoxyphenyl-saUcylaldimine was solved by the single crystal X-ray diffraction techniques and molecular conformational properties were investigated For this purpose; 3-memoxyphenyl-saUcylaldimine single crystal sample of dimensions 0,73x0,60x0,10 mm was mounted on an Enraf-Nonius CAD-4 diffractometer equipped with a graphite monochromator After crystal structure solved the presize atomic parameters (xı, yi, Zi, Ug), bond distances between atoms and bond angles were found ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.