Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3. nesil mobil iletişim endüstrisi için gelecek senaryoları planlaması ve senaryo tabanlı strateji geliştirme

Future scenario planning and scenario based strategy development for 3G mobile communication industries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127031 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

3. NESİL MOBIL İLETİŞİM ENDÜSTRİSİ İÇİN GELECEK SENARYOLARI PLANLAMASI VE SENARYO TABANLI STRATEJİ GELİŞTİRME ÖZET Bu çalışmanın amacı "Gelecek Senaryoları Planlaması" düşüncesinin sistematik ve bilimsel uygulamasını göstermek ve örnek olarak 3. Nesil Mobil İletişim Endüstrisini kullanarak, bu endüstrinin orta vadede belirsiz geleceğini analitik yöntemlerle tahmin etmek ve yine bilimsel metotlarla "Stratejik Yönetim" düşüncesinin temellerini kullanarak bu pazardaki oyuncuları, analiz sonucunda elde edilen geleceğe hazırlayacak stratejileri üretmektir. Çalışma temel olarak 2 farklı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Senaryo Planlama metodolojisi kullanılarak incelenen endüstriye ait gelecek senaryoları, temellerini Michel GODET in attığı MICMAC, MACTOR, ve SMIC yöntemleriyle elde edilecektir. Bir sonraki bölümde ise Stratejik Yönelim ekollerinden "Porter1 in Genel Rekabet Stratejileri" ve "BCG' nin Büyüme/Pazar Payı Matrisleri" kullanılarak senaryo tabanlı strateji geliştirme araçları incelenecek ve seçilen konuya uygulanarak 3. Nesil Mobil İletişim Teknolojisini kullanan mobil iletişim operatörleri ile altyapı ve cihaz üreticileri için senaryo tabanlı gelecek stratejileri geliştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Senaryo Planlama, Strateji Geliştirme, Mobil İletişim, 3G

Summary:

FUTURE SCENARIO PLANNING AND SCENARIO BASED STRATEGY DEVELOPMENT FOR 3G MOBILE COMMUNICATION INDUSTRIES SUMMARY The main aim of this academic work is to demonstrate scientific and systematic applications of "Future Scenario Planning" methods and to calculate middle and long range uncertain future alternatives of the 3rd Generation Mobile Communication Industries and also to develop industrial strategies for industrial players, with Strategic Management methods, according to the analytically planned future scenarios. The paper consist of two stages; at the first stage, the future scenarios will be analyzed with the MICMAC, MACTOR and SMIC techniques of Michel GODET. At the second stage, thanks to the Strategic Management models like "Porter's Generic Strategies" and BCG's "The Growth/Share Matrixes", possible strategies will investigated and applied to the sample subject to develop scenario based strategies for the 3rd Generation Mobile Communication Industry and it's players. Keywords: Scenario Planning, Strategy Development, Mobile Communication, 3G xi ^ KURUI&