Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3-oksopropannitrillerin mangan(ııı) asetat aracılığında α,β-doymamış amitlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları

Free radical cyclization of 3-oxopropanenitriles mediated manganese(III) acetate with α,β-unsaturated amides

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180724 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYüksek Lisans Tezi3-OKSOPROPANN TR LLER N MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞINDA α,β-DOYMAMIŞ AM TLERLE RAD KAL K HALKALAŞMA REAKS YONLARIE Vildan BURGAZAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüKimya Anabilim DalıDanışman : Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACTMaster ThesisFREE RADICAL CYCLIZATION OF 3-OXOPROPANENITRILES MEDIATEDMANGANESE(III) ACETATE WITH α,β-UNSATURATED AMIDESE Vildan BURGAZAnkara UniversityGraduate School of Natural and Applied SciencesDepartment of ChemistrySupervisor : Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.