Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

3-piperidino-propilamin molekülü ve bu moleküle ait bazı bileşiklerin spektroskopik özelliklerinin teorik ve deneysel incelenmesi

Theoretical and experimental investigation of 3-piperidino-propylamine and spectroscopic characterization of some compounds obtained with 3-piperidino-propylamine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

3-piperidino-propilamin (3-pipa) molekülüne ait, 13C, 1H, 15N, DEPT, COSY, HETCOR, INADEQUATE NMR, FT-IR, Raman ölçümleri ve titreşim işaretlemeleri ilk kez yapılmıştır. 3-pipa (C8H18N2) molekülü için nJ(C, H) (n = 1, 2, 3) çiftlenim sabitleri belirlenmiş olup, CDCl3 ve DMSO-d6 çözücülerinin kimyasal kayma değerlerine etkileri incelenmiştir. 3-pipa molekününe ait 13C, 1H, 15N NMR kimyasal kayma değerleri ve 1-3J(C, H) çiftlenim sabitleri 6-311++G(d,p) baz seti ve B3LYP metodu kullanılarak teorik olarak hesaplanmıştır. Yine 3-pipa molekülüne ait moleküler geometrik tanımlamalar ve titreşim frekanslarının tayini 6-31G(d) baz seti, HF ve DFT (BLYP ve B3LYP) metodları kullanılarak hesaplanılmıştır. Son olarak, N-(3-piperidin-1-ylpropil)ferrosenamid (Fc-3pipa) ve [1'-(1H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl),1-(3-(piperidin-1-yl) propan-1-amino) dikarbonil ] ferrosen (1'-Bt-1-(3-pipa)-Fc(CO)2) moleküllerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu moleküllerin yapısal özellikleri 1H, 13C, DEPT, HETCOR, COSY NMR teknikleri, FT-IR ve UV/Vis spektroskopileri yardımıyla aydınlatılmıştır. Ayrıca, 13C ve 1H NMR kimyasal kayma değerleri 6-311++G(d,p) baz seti ve B3LYP metodu kullanılarak teorik olarak hesaplanılmıştır.

Summary:

13C, 1H, 15N, DEPT, COSY, HETCOR, INADEQUATE NMR spectra, FT-IR and Raman spectra and the vibrational spectral assignments of the 3-piperidino-propylamine (3-pipa) have been reported for the first time. Magnitude of nJ(C, H) (n = 1, 2, 3) coupling constants of 3-pipa (C8H18N2) have been determined. Solvent effects on chemical shifts have been investigated using CDCl3 and DMSO-d6. 13C, 1H and 15N NMR chemical shifts and 1-3J(C, H) coupling constants of 3-pipa have been calculated by means of B3LYP density functional method with 6-311++G(d,p) basis set. The molecular geometry and vibrational frequencies of 3-pipa have been calculated by using the Hartree-Fock and density functional methods (BLYP and B3LYP) with 6-31G(d) basis set. Finally, two novel ferrocene derivatives, N-(3-piperidin-1-ylpropyl)ferrocenamide (Fc-3pipa) and [ 1'-( 1H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl ),1-( 3-( piperidin-1-yl )propan-1-amino)dicarbonyl]ferrocene (1'-Bt-1-(3-pipa)-Fc(CO)2) molecules, have been prepared. Structural verification has been conducted with 1H, 13C, DEPT, HETCOR, COSY NMR, FT-IR and UV/Vis spectroscopy. 13C, 1H NMR chemical shifts of synthesized compounds have been calculated by means of B3LYP density functional method with 6-311++G(d,p) basis set.