Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

30 katlı betonarme bir binanın deprem performansının zaman tanım alanında çözümleme uygulanarak belirlenmesi

Seismic performance evaluation of 30 story reinforced concrete building by nonlinear time history analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 295310 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez çalışmasında, DBYBHY 2007 Bölüm 7'de belirtilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden olan Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile 30 katlı betonarme bir binanın deprem performansının değerlendirilmesi irdelenmiştir. Birinci bölümde, yapılan tez çalışmasının amacı ve kapsamı, DBYBHY 2007 Bölüm 7'de yer alan performans kavramı ve mevcut yapılarının performansının değerlendirilmesinde kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. İkinci ve üçüncü bölümlerde, performans kavramı, bina performans seviyeleri ve mevcut binaların performansının değerlendirilmesinde kullanılan doğrusal olmayan yöntemlerden artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi, artımsal mod birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında hesap yöntemi deprem yönetmeliği çerçevesinde kapsamlı olarak incelenmiştir. Ayrıca, plastik mafsal hipotezi detaylı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, 30 katlı betonarme bir binanın yapısal olarak incelenmesi, yapısal sistemin bilgisayar programında modellenmesi ve doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden zaman tanım alanında hesap yöntemi ile deprem performansının değerlendirilmesi detaylı olarak anlatılmıştır. Bu çerçevede, zaman tanım alanında deprem performansının belirlenmesinde kullanılan DBYBHY'de Z2 zemin sınıfı tasarım spektrumu ile uyumlu olarak yapay yollarla üretilen ivme kayıtları ve gerçek ivme kaydı olan Erzincan depreminin yapıya uygulanma aşamaları açıklanmış ve zaman tanım alanında analiz sonucunda yapısal elemanların hedeflenen performans seviyesini sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılmıştır. Son bölümde, zaman tanım alanında hesap yöntemi ile performans değerlendirilmesi yapılan 30 katlı betonarme binanın analizinden elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

Summary:

In this thesis, the seismic performance evaluation of 30 story reinforced concrete building had been carried out by nonlinear time history analysis, one of the nonlinear analysis methods given by the Turkish Earthquake Code 2007 Section 7. In the first chapter, the scope and the aim of this study, the performance concept and the linear and nonlinear analysis methods used in the seismic performance evaluation of existing buildings are examined. In the second and third chapter, the performance concept, the seismic performance levels of buildings are examined in detail. Moreover, the incremental equivalent earthquake method, the incremental response spectrum method, and the nonlinear time history analysis used in the evaluation of the existing buildings are examined. Also, the plastic hinge hypotheses are mentioned. In the fourth chapter, 30 story reinforced concrete building is examined structurally. The stages of this building in the computer model and the seismic performance evaluation of this building by nonlinear time history analysis method are described in detail. In this process, the building is applied by the artificial earthquake records, compatible with the design spectrum of second type of ground and by the real earthquake record which is Erzincan Earthquake. The stages of this process are described, and also whether its performance targets are ensured or not is controlled according to the results of the nonlinear time history analysis. In the last chapter, analysis results of seismic performance evaluation examined by nonlinear time history analysis are summarized and discussed.