Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilim Dalı

3003 H16 kondisyonundaki alüminyum levhalarda termomekanik proseslerin portakallanma davranışı üzerine etkisi

The effect of thermomechanical processes on the orange peeling behavior at 3003-H16 temper aluminium sheets

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alüminyum levha üretimi için günümüzde yaygın olarak kullanılan iki yöntem mevcuttur. Bunların ilki, Direkt Soğutmalı Döküm (DC) ve sıcak haddeleme ile levha elde edilmesidir. DC döküme alternatif olarak ortaya çıkan ikiz merdaneli döküm (TRC) yöntemi ilk yatırım ve işletme, işçilik, enerji maliyetlerinde yarattığı avantajlardan dolayı levha üretiminde tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada ikiz merdaneli döküm yöntemi ile 3003 alaşımlı malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. 3003 alaşımlı malzeme üretimi esnasında gerçekleşen termomekanik proseslerin portakallanma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmadan ikiz merdaneli alüminyum döküm yapan tüm işletmeler faydalanabilir.

Summary:

There are two common methods to produce aluminium sheets. The first and conventional one is Direct Chill Casting (DC) and hot Rolling. Twin Roll casting (TRC) is an alternative method to DC for producing aluminium sheets. TRC has lower investment and operating costs, lower need for labor which results into being the favored method. In this work, AA3003 alloy aluminium material was produced with Twin Roll Casting method. Thermomechanical processes effect on the orange peeling was been investigated during production of 3003 alloy material. This work, can be used by all aluminium casting factories which are produced to aluminium with Twin roll casting method.