Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

304 L çeliğinin bazik ortamdaki elektrokimyasal özelliklerine bazı bor bileşiklerinin etkisi

The effects of some bor's compounds on electrochemical properties of 304 L steel in basic media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300867 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 304 L çeliğinin % 3 ve % 5 lik KOH ortamlarında korozyonuna borik asit (H3BO3), sodyum metaborat (NaBO2) ve sodyum tetraboratın (Na2B4O7) inhibisyon etkisi incelenmiştir İncelenen bu bileşiklerden Na2B4O7 nin etkisi diğerlerine göre daha iyi olduğundan yapılan deneyler bu bileşikle sürdürülmüştür Çalışmada Tafel ekstrapolasyon ve impedans spektroskopisi yöntemleri yardımıyla her iki derişimdeki KOH ortamına % 1?% 7'lik Na2B4O7 eklenerek korozyon parametreleri belirlenmiştir Her bir deney 25o, 40o, 55o ve 70oC olmak üzere dört ayrı sıcaklıkta yapılarak sıcaklığın çeliğin korozyon hızı Na2B4O7 derişiminin inhibisyon etkinliğine etkisi de incelenmiştir Çalışmada gerek % 3'lük ve gerekse % 5'lik KOH ortamlarında korozyon hızlarının sıcaklığa ve KOH derişimine bağlı olarak arttığı bulunmuştur Her iki KOH ortamında çalışılan bütün sıcaklıklarda Na2B4O7'nin inhibisyon etkinliğinin % 1?% 4 derişim aralığında artarken % 5?% 7 derişim aralığında azaldığı belirlenmiştir Çalışmada % 3 ve % 5'lik KOH ortamlarında H2 çıkışı gasometrik ölçümle Na2B4O7 derişimine bağlı olarak bir akışölçer ile incelenmiş ve H2 çıkış hızının % 1?% 4 derişim aralığında azalırken % 5?% 7 derişim aralığında bir miktar arttıktan sonra sabit kaldığı gözlenmiştir Şubat 2011, 68 sayfaAnahtar Kelimeler: 304 L çeliği, KOH, korozyon, inhibitör, sodyum tetraborat ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the inhibition effect of boric acid (H3BO3), sodium metaborate (NaBO2) and sodium tetraborate (Na2B4O7) on corrosion of 304 L steel has been investigated in 3% and 5% KOH media ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.