Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı

2013

30MNB4 cıvata malzemesinin statik dayanım değerlerinin değişik ısıl işlem türlerine göre deneysel incelenmesi

Experimental investigation static strength values of 30MNB4 bolt material by different heat treatment

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 335691

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada,yüksek dayanımlı cıvata malzemelerinden birisi olan 30MnB4 çeliğinin statik dayanım değerlerinin çeşitli ısıl işlem sıcaklıklarında nasıl değiştiği incelenmiştir.Temin edilen cıvata çeliğinden cıvatalar basılmış ve bu cıvatalar ısıl işleme tabi tutulduktan sonra çekme deneyine tabi tutulmuştur.Elde edilen değerler standart değerlerle karşılaştırıldıktan sonra cıvatanın kalitesi belirlenmiştir.Bu malzeme için hangi ısıl işlem sıcaklığında, hangi kalite cıvata elde edilebileceği belirlenmiş ve bunlar tablo haline getirilmiştir.Böylece yüksek dayanımlı cıvatalar hakkında daha önce eksikliği hissedilen bazı bilgiler literatüre kazandırılmıştır.

Summary:

This study, which is one of the high-strength bolts 30MnB4 steel materials of various heat treatment temperatures, the change in the static strength values were examined. pressed steel bolts and screws supplied bolt, after being subjected to heat treatment were subjected to tensile test.The values obtained were the quality of the bolt after comparison with standard values.This heat treatment temperature for the material which, which can be obtained quality bolts are determined and are tabulated.Thus, high-strength bolts lacking some information about earlier gained to literature.