Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

32 sayılı karar sonrasında Türkiye'nin kamu iç borçlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği

Public domestic debt developments and sıustainability in Turkey after Decree No. 32

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'de iç borçlar ve sürdürülebilirliği 1990 sonrasında ozellıkle 32 sayılı karar çerçevesınde ıncelenmiştir Osmanlıdan 2010 yılına kadar iç borçlanma tarıhı kısaca ıncelenmiştir İç borçların faiz dışı fazla ile bırlikte kamu oyunu ıkna edecı bır para ve maliye politikasıyla sürdürülebileceği sonucuna varılmıştır Kamu gelirlerinin giderlerini karşılamada yetersiz kalması nedeniyle ülkeler, yabancı sermayeye dış borçlanma yöntemine ilaveten iç borçlanmada da ihtiyaç duymaktadırlar Türkiye'de 1985 yılı sonrasında siyasi otorite, iç tasarrufların ve vergi gelirlerin yetersizliği nedeniyle iç borçlanmayı tercih etmeye başlamıştır 1985 yılı sonrası başlayıp özellikle 1989 sonrasında 32 sayılı karar ile artan iç borçlanmanın yarattığı ekonomik krizler ve etkileri nedeniyle iç borçların sürdürülebilirliği tartışma konusu olmaktadır İç borçlanma kavramını ve sürdürülebilirliğini Türkiye'nin ekonomik göstergeleri doğrultusunda 32 sayılı karar ertesinden başlayarak ortaya koymak, bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir İç borç kavramı teorik çerçeve ile birlikte süreç içersinde sebep sonuç ilişkisi ve sürdürülebilirliği noktalarında irdelenmeye çalışılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Turkish domestic debt and its sustainability in post-1990 period is examined within the context of Decree No 32 A brief history of domestic borrowing from Ottoman times to 2010 is also presented ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.