Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü / Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

2017

32/7 Fransa Ahkâm Defteri'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi

32/7 transcription and evaluation of France Provisions Book

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 465926

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmamızda, Osmanlı-Fransa ilişkilerinin 1838-1843 yılları arasındaki 5 yıllık bir dönemini içeren sosyal, siyasal ve iktisadi durumlarını gözler önüne seren hükümlerin transkripsiyonu ve incelemesi yapılmıştır. XIX. asırdaki Osmanlı-Fransa münasebetleri seçtiğimiz tarih aralığında incelenmeye çalışılmıştır. Defterimizde yer alan hükümler genel anlamda ticari konulara odaklanmış, iki ülke arasındaki hilaflar, gayrimüslimlerin kendi aralarındaki ve Müslümanlarla aralarındaki anlaşmazlıklar, gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, Devlet erkânı ile ilgili konular, din adamları ve inanç serbestliğine ilişkindir. Anahtar Kelimeler: Ahkâm Defteri, Osmanlı Devleti, Fransa, Ticaret, 19. yüzyıl.

Summary:

SUMMARY 32/7 Transcription And Evaluation Of France Provisions Book In this study, transcription and examination of the provisions were made, revealing the social, political and economic conditions of the Ottoman-French relations, including fîve-year period between 1838-1843. The Ottoman-French relations of the 19th century have been tried to be examined in date range we have chosen. The provisions in our book are generally focused on commercial issues, disputes between the two countries, disputes between themselves and Muslims, concerns about customs, issues related to state offîcials, clergy and freedom of belief. Key Words: Provisions Book, Ottoman Empire, French, Trade, 19th century.