Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı

2005

360 derece performans değerlendirme sistemi ve yetkinlik-hedef bazlı performans değerlendirme sistemi

360 degree performance appraisal system and compentency-target performance appraisal system

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 158584

Tezi Bul
Özet:

Performans Değerlendirmesi, organizasyonlar için çok önemi insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından biridir. Performans değerlendirmenin ana amacı, görüşmelerle çalışana geribildirim vermek ve başlayacak veya devam eden aktivitelerinde daha etkin performans gösterebilmesi için geliştirmektir. Özellikle, yetkinlik kavramı ve 360 derece performans değerlendirme son dönemin en önemli konularından biri olmuştur. Bu tezin ana konusu, 360 derece geri bildirim ve hedef - yetkinlik bazlı performans değerlendirmeleridir. Önemli olan soru, bu iki teknik birlikte kullanılırsa, performans değerlendirme sisteminin etkinliği artar mı? Tezin teorik kısmında, yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Pratik kısmında ise, 360 derece geribildirimi ve hedef- yetkinlik bazlı performans değerlendirmesini kullanan bir firmanın saha çalışması kullanılmıştır.

Summary:

Performance appraisal is very important function of Human Resources Manegement for company. A primary purpose of tehe performance appraisal is to feedback information to the employee for counseling and development purposes so that person will start doing or continue doing the activities critical to performing effectively on the job. Especially, the term of compentency and 360 degree feedback are most popular discussion in recent year. The main subjects of this thesis are the 360 degree feedback and target-compentency performace appraisal systems. The important question is do the using two tecniques are together increases the effective of performance appraisal? In the theoretical part of the thesis, foreign and domestic resources are used. In the practical part, a field study in a company which uses 360 degree feedback and target-compentency performance appraisal is used.