Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

360 derece performans değerlendirmeye ilişkin çalışan tutumlarının belirlenmesi: Bir araştırma

360 degree performance evaluation for employees of determining the attitude: A survey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461431 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tek değerlendiricili klasik performans değerlendirme yöntemlerinde yapılabilecek olası hataları en aza indirmek amacıyla farklı performans değerlendirme yöntemleri uygulanabilmekte olup, 360 derece performans değerlendirme yöntemi bunların arasında sayılabilir 360 derece performans değerlendirme; "çalışanın iş ortamında etkileşimde bulunduğu tüm çevresinden (yöneticilerinden, çalışanlarından, mesai arkadaşlarından, eşitlerinden, müşterilerinden, kendinden, eş / aile üyelerinden) alınan geribildirimler doğrultusunda performansının değerlendirilmesi süreci"dir denilebilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

360-degree performance evaluation method can be counted among single evaluations in classical performance evaluation methods in order to reduce the most possible mistakes, whereas different performance evaluation methods can be applied 360-degree performance evaluation can be expressed as; The evaluation process of the performance in the direction of the feedback received from the whole environment that the employee interacts with in the work environment (from his / her directors, work friends, collegue's, partners, customers, individual, husband or wife and family members) In this study; it's aimed to specify and determined the attitudes of the employees whose performances have been evaluated with 360-degree performance evaluation Then sub-dimensions, the employee's; it is also focused to perform to the attitudes of 360-degree performance evaluations to the contributions to the institutional activities, attitudes towards their own individual developments, attitudes towards the contribution of human resources activities and attitudes regarding the quality of the feedback and the use of the feedback results ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.