Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

3,8-diaminebenzo [c] sinnolinlerin sentezi ve reaksiyonları

Synthesis and reactions of 3,8-diaminobenzo [c] cinnolines

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 3,8-DİAMTNOBENZO[c]SİNNOLİNLERİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI Betül ZORER Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS AND REACTIONS OF 3,8-DIAMINOBENZO[c]CINNOLINES Betül ZORER Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Supervisor: Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.