Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

3,8-diaminobenzo[c]sinnolinin diazonyum bileşiklerinin fenolik bileşiklerle kenetlenme reaksiyonları

Coupling reactions of 3,8-diaminobenzo[c]cinnoline diazonium compounds with some phenolic substances

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 185959 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYüksek Lisans Tezi3,8-DİAMİNOBENZO[C]SİNNOLİNİN DİAZONYUM BİLEŞİKLERİNİNFENOLİK BİLEŞİKLERLE KENETLENME REAKSİYONLARIAhmet Ferat ÜZDÜRMEZAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüKimya Anabilim DalıDanışman: Prof. Dr. Atilla ÖKTEMERBu çalışmada 3,8-diaminobenzo[c]sinnolin, benzidinin nitrolanmasıyla elde edilen 2,2`-dinitrobenzidinin indirgen halkalaşma reaksiyonuyla sentezlenmiştir.3,8-Bis(5-t-bütil-2-hidroksi-fenilazo)benzo[c]sinnolin, 1-fenil-3-metil-8-[(1-fenil-3-metil-5-hidroksi-1H-pirazol-4-il)azo]pirazolo[3`,4`:5,4] furo[3,2-h]benzo[c]sinnolin3,8-diaminobenzo[c]sinnolinin diazolanması ve tetrazonyum tuzunun 4-t-bütilfenol ve3-metil-1-fenil-5-pirazolon ile kenetlenmesinden hazırlanmıştır.1Ürünlerin yapıları FTIR, H-NMR, HPLC-MS gibi spektroskopik yöntemlerleaydınlatılmıştır.2006, 52 sayfaAnahtar Kelimeler: Benzo[c]sinnolin, indirgenme reaksiyonu, diazonyum tuzları,kenetleme, diazo boyarmaddeler.i

Summary:

ABSTRACTCOUPLING REACTIONS OF 3,8-DIAMINOBENZO[C]CINNOLINE DIAZONIUMCOMPOUNDS WITH SOME PHENOLIC SUBSTANCESAhmet Ferat ÜZDÜRMEZAnkara UniversityGraduate School of Natural and ScienceDepartment of ChemistrySupervisor: Prof. Dr. Atilla ÖKTEMERIn this work 3,8-diaminobenzo[c]cinnoline was synthesized by the reductive cyclisationof 2,2`-dinitrobenzidin prepared from the nitration of benzidin.3,8-Bis(5-t-buthyl-2-hydroxy-phenylazo)benzo[c]cinnoline and 1-phenyl-3-methyl-8-[(1-phenyl-3-methyl-5-hydroxy-1H-pyrazol-4-il)azo]pyrazolo[3`,4`:5,4]furo[3,2-h]benzo[c]cinnoline were prepared by diazotization of 3,8-diaminobenzo[c]cinnolinefollowed by coupling of the resultant tetrazonium salts with 4-t-buthylphenol and 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone.The structure of the products were elucidated by usual spectral methods (FTIR, 1H-NMRHPLC-MS )2006, 52 pagesKey Words: Benzo[c]cinnoline, reduction, disazonium salts, coupling, disazo dyes.ii