Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

3D analysis of the binding sites for predicting binding affinities in drug design

İlaç dizaynında afiniteleri tahmin etmek için bağlanma alanlarının üç boyutlu analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383249 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Understanding the interaction between drug molecules and proteins is one of the main challenges in drug design Several tools have been developed recently to decrease the complexity of the process ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

İlaç ve protein molekülleri arasındaki etkileşimi anlamak, ilaç dizaynının en önemli zorluklarındandır Son yıllarda ilaç tasarımını kolaylaştıran birçok metod ortaya konulmuştur Yapay zeka ve makina öğrenimine dayalı yöntemler ile umut verici sonuçlar elde edilmektedir Geçmiş etkileşimleri kullanarak, gerçeğe yakın tahminler yapılabilmektedir Bu çalışmada da bir oto-kenetlenme simulatörü aracılığıyla elde edilen ilaç-protein etkileşim alanı görüntülerinden elektrostatic özellikler çıkarılmıştır CIFAP (Compressed Images For Affinity Prediction) adı verilen veri modelleme tekniğinden esinlenilerek, yeni dinamik bir yöntemle modelleme yapılmıştır Daha önce kullanılan 2 Boyutlu model, 3 Boyutlu dikdörtgenler prizmalarına dönüştürülmüştür Daha sonra bu veri modeli, birçok makina öğrenimi tekniği ile birlikte kullanılarak, CHK1 inhibitörlerinin afinitesini tahmin etmekte kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.