Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Bilim Dalı

3D finite element analysis for geothermal energy in environmental geotechnics

Çevre geotekniğinde geotermal enerji sistemlerinin 3 boyutlu sonlu elemanlar yöntemiyle analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291959 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the research is to review the basic terminology of the ground source heating and cooling sytems and to make a contribution to the present literature. The most important aim of the research is to validate a newly developed 3D finite element modelling software Plaxis 3D Geothermics Beta Version which is still being developed. In order to achieve this goal, three different simulations are performed and these are a geothermal response test (GRT), BHE spacing influence on the energy gain and borehole array geometry influence on the system performance over long term. The main reason to choose these three analyses is the fact that they are also applicable in geotechnical engineering applications. Another important purpose of the research is to introduce this brand new area to the geotechnical engineering discipline and to focus on the possible use of ground heating and cooling systems in geotechnical engineering applications.

Summary:

Bu çalışmanın başlıca amacı yüzeysel geotermal enerjinin ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanımı konusunda mevcut çalışmalara bir katkıda bulunmaktır. Bu sistemler yeni geliştirilmekte olan ve çok yakında piyasaya sürülecek bir yazılım olan Plaxis 3D Geothermics beta sürümü ile modellenmiştir. Bu yazılım kullanılarak 3 farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak zeminin geotermal parametrelerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan geotermal tepki deneyi modellenmiş ve sonuçları araziden alınan gerçek ölçümlerle kıyaslanarak yazılımın çalışabilirliği gösterilmiştir. Daha sonra ise aralık ve geometrinin tasarımının sistem performansındaki etkisini değerlendirmek için çeşitli analizler yapılmıştır. Analizler için bu üç konunun seçilme nedeni ise bunların geoteknik mühendisliği kapsamında da değerlendirilebilecek konular olmasıdır. Bu çalışmanın diğer bir önemli amacı ise, geotermal ısıtma ve soğutma sistemlerinin geoteknik mühendisliğindeki olası uygulamalarına vurgu yapmak ve bu konunun geoteknik mühendisliği disiplini içerisinde de değerlendirilmesi yönünde bir açılım yaparak geoteknik mühendisliğine bir katkıda bulunmaktır.