Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

3D hand tracking in video sequences

Video görüntülerinde 3 boyutlu el izleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166883 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT 3D HAND TRACKING IN VIDEO SEQUENCES Tokatlı, Aykut MS, Department of electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Uğur Halıcı September 2005, 1 12 pages The use of hand gestures provides an attractive alternative to cumbersome interface devices such as keyboard, mouse, joystick, etc. Hand tracking has a great potential as a tool for better human-computer interaction by means of communication in a more natural and articulate way. This has motivated a very active research area concerned with computer vision-based analysis and interpretation of hand gestures and hand tracking. In this study, a real-time hand tracking system is developed. Mainly, it is image- based hand tracking and based on 2D image information. For separation and identification of finger parts, coloured markers are used. In order to obtain 3D tracking, a stereo vision approach is used where third dimension is obtained by depth information. In order to see results in 3D, a 3D hand model is developed and Java 3D is used as the 3D environment. Tracking is tested on two different types of camera: a cheap USB web camera and Sony FCB-DC47AP camera, connected to the Matrox Meteor frame grabber with a standard Intel Pentium based personal computer. Coding is done by Borland C++ Builder 6.0 and Intel Image Processing and Open Source Computer Vision (OpenCV) library are used as well. For both camera types, tracking is found to be robust and efficient where hand tracking at ~8 fps could be achieved. ivAlthough the current progress is encouraging, further theoretical as well as computational advances are needed for this highly complex task of hand tracking. Keywords: Hand tracking, hand gesture recognition, hand modeling, 2D-3D hand model, human-computer interaction (HCI), Camshift algorithm, HSV colour.

Summary:

öz VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDE 3 BOYUTLU EL İZLEME Tokatlı, Aykut Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Uğur Halıcı Eylül 2005, 112 sayfa Klavye, fare, kontrol çubuğu gibi kullanılması hayli zor olan donanımsal aletlere alternatif olarak el işaretlerinin kullanılması, her geçen gün daha cazip hale gelmektedir.Buna bağlı olarak, elin hareketlerinin izlenmesi, bilgisayar kullanımında, daha doğal ve daha anlaşılır olması bakımından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bilgisayar destekli görüntü analizi ve el hareketlerinin bilgisayar sistemlerinde izlenerek yorumlanması çok aktif bir araştırma sahasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, gerçek zamanlı çalışan bir el izleme sistemi gerçekleştirilmiştir. El hareketlerini izleyen bu sistem, görüntü tabanlı yapıda olup, iki boyutlu görüntü bilgisini kullanmaktadır. İzlenilen bir elde, parmakların ve parmaklardaki eklemler arası kısımların hangisi olduğunun bilgisini bulabilmek için birbirinden farklı renkli işaretleyiciler kullanılmıştır. Takibin sonuçlarım, üç boyutlu olarak görebilmek için stereo görüntüleme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, üçüncü boyut bilgisi derinlik bilgisinden elde edilmiştir. Elin takibinin sonuçlarım 3 boyutta görmek için 3 boyutlu bir el modeli geliştirilmiş ve 3 boyutlu ortam olarak Java 3D aracı kullanılmıştır. El hareketlerinin izlenmesi, Intel Pentium tabanlı bir bilgisayarda hem usb' den çalışan ucuz bir kamera hem de Matrox Meteor kartına bağlı Sony FCB-EX47AP markalı kamera ile gerçekleştirilmiştir..vıKodlama, açık kaynak kodlu Intel Görüntü İşleme ve bilgisayarlı görüntüleme (OpenCV) kütüphanesi ve Borland C++ Builder 6.0 geliştirme ortamı kullanılarak yapılmıştır. El izleme, saniyede ortalama 8 görüntü hızıyla, kararlı ve etkili bir şekilde yapılmıştır. Gerçek veriler kullanılarak yapılan denemelerde, el hareketlerinin büyük ölçüde takip edilebildiği görülmüştür. Bu çalışma her ne kadar cesaret verici olsa da, ileriye dönük teorik ve sayısal anlamda ilerlemelere ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: El izleme, el hareketlerinin yorumlanması, elin modellenmesi, iki boyutlu ve üç boyutlu el modeli, msan-makine etkileşimi, Camshift algoritması, HSV renk formatı. vıı