Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

3D kinematic analysis of three different punches in amateur boxing

Amatör boksta 3 farklı yumruğun 3 boyutlu kinematik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300689 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study was to determine differences, if any, in three-dimensional (3D) kinematic characteristics of the three principal punches (the jab, hook and uppercut) executed by novice, intermediate and elite level amateur boxers. Specifically, the kinematic variables related to the displacement, linear velocity and acceleration of the upper body segments, translational hand acceleration and vertical ground reaction force generated by boxers were analyzed.The subjects of this study composed of 10 novice, 9 intermediate, and 11 elite level amateur boxers. Ages of the subjects ranged from 18 to 34 years old. All subjects executed their punches toward a head-high target on a standard practice bag. The motions were captured with PhaseSpace real time optical tracking system with 8 high speed cameras at 240 fps. Then, the motions captured were analyzed to quantify the kinematic factors associated with each punch. The results showed that the uppercut punch generated larger linear shoulder, elbow and wrist velocity compared to the jab punch. Similarly, the uppercut punch generated larger linear shoulder, elbow and wrist acceleration compared to the hook and jab punches. Moreover, the uppercut and hook punches generated larger translational hand acceleration compared to the jab punch.As a conclusion, the results for all kinematic variables demonstrated that the type of punch executed was the major determinant of the magnitude of each factor studied. Moreover, the technique employed can significantly affect the resulting displacement, linear velocity and acceleration, and translational hand acceleration of the fist.

Summary:

Bu çalışmanın esas amacı amatör boksta eğer varsa başlangıç, orta ve elit seviye boksörler tarafından atılan üç temel yumruğun (direk, kroşe ve aparkat) 3 boyutlu kinematik özelliklerini belirlemektir. Özellikle boksörlerin üç farklı yumruğu atarken vücütlarının üst kısımlarındaki uzuvlarının yerdeğiştirmesi, doğrusal hızı ve doğrusal ivmesi, elin doğrusal ivmesi ve dikey yer tepki kuvvetleri gibi kinematik değişkenler analiz edilmiştir.Bu çalışmanın denekleri 10 başlangıç, 9 orta ve 11 adet de üst düzey amatör boksörlerden oluşmuştur. Deneklerin yaşı 18 ile 34 arasında değişmektedir. Tüm denekler standart bir kum torbası üzerinde baş hizasındaki bir hedefe doğru yumruk atmışlardır. Hareketler 8 adet yüksek hızlı kamera ile saniyede 240 kare fotoğraf çekebilen PhaseSpace gerçek zamanlı optik hareket yakalama sistemi ile kaydedilmiştir. Sonra, kaydedilen hareket bilgileri her bir yumrukla ilgili kinematik değişkenleri sayısallaştırmak için analiz edilmiştir. Sonuçlar aparkatın direk yumruktan daha büyük doğrusal omuz, dirsek ve elbileği hızları oluşturduğunu göstermiştir. Aynı şekilde, aparkat yumruk, kroşe ve direk yumruktan daha büyük doğrusal omuz, dirsek ve elbileği ivmeleri oluşturmuştur. Ayrıca, aparkat ve kroşe yumruk, direk yumruğa göre daha fazla doğrusal el ivmesi oluşturmuştur.Sonuç olarak, tüm kinematik değişkenlerin sonuçları ilgilenilen değişkenin büyüklüğünü belirleyen en önemli unsurun atılan yumruğun tipi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uygulanan teknik, yumruktan kaynaklanan yerdeğiştirmeyi, doğrusal hızı, ivmeyi ve doğrusal el ivmesini önemli bir biçimde etkileyebilir.