Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

3D marker tracking for human gait analysis

İnsan yürüyüş analizi için 3 boyutlu işaretleyici izleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT 3D MARKER TRACKING FOR HUMAN GAIT ANALYSIS Küçük, Can M.S., Department of Electric and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Uğur Halıcı December 2005, 85 pages This thesis focuses on 3D marker tracking for human gait analysis. In KISS Gait Analysis System at METU, a subject's gait is recorded with 6 cameras while 13 reflective markers are attached at appropriate locations on his/her legs and feet. These images are processed to extract 2 dimensional (2D) coordinates of the markers in each camera. The 3 dimensional (3D) coordinates of the markers are obtained by processing the 2D coordinates of the markers with linearization and calibration algorithms. Then 3D trajectories of the markers are formed using the 3D coordinates of the markers. In this study, software which takes the 2D coordinates of markers in each camera and processes them to form the 3D trajectories of the markers is developed. Kalman Filter is used in formation of 3D trajectories. The results are found to be satisfactory. Keywords: 3D Marker Tracking, Gait Analysis, Kalman Filter IV

Summary:

oz İNSAN YÜRÜYÜŞ ANALİZİ İÇİN 3 BOYUTLU İŞARETLEYİCİ İZLEME Küçük, Can Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Uğur Halıcı Aralık 2005, 85 sayfa Bu tez, insan yürüyüş analizi için 3 boyutlu işaretleyici izleme üzerine odaklanmıştır. ODTÜ'deki KISS Yürüyüş Analiz Laboratuan'nda, bacak ve ayaklarının uygun konumlarına ışık yansıtan işaretleyiciler yerleştirilen deneğin yürüyüşü 6 kamera ile kaydedilir. Bu görüntüler işaretleyicilerin her bir kameradaki 2 boyutlu (2B) koordinatlarını bulmak üzere işlenir. İşaretleyicilerin 2B koordinatlarının doğrusallaştırma ve kalibrasyon algoritmaları ile işlenmesiyle işaretleyicilerin 3 boyutlu (3B) koordinatları elde edilir. Daha sonra işaretleyicilerin 3B koordinatları kullanılarak işaretleyicilerin 3B yörüngeleri oluşturulur. Bu çalışmada, her bir kameradaki işaretleyicilerin 2B koordinatlarını alan ve onları işaretleyicilerin 3B yörüngelerini oluşturmak üzere işleyen bir yazılım geliştirilmiştir. 3B yörüngelerin oluşturulması sırasında Kalman Filtresi kullanılmıştır. Sonuçlar tatmin edici bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu İşaretleyici İzleme, Yürüyüş Analizi, Kalman Filtresi.