Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

3D modeling and ground motion scaling for the prediction of seismic demands on the gravity dams

Ağırlık barajlarının deprem istemlerinin belirlenmesi için 3 boyutlu modelleme ve yer hareketi ölçeklenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Seismic behavior of gravity dams has long been evaluated using the classical two dimensional modeling approach and time history analyses the assumptions for which have been rarely challenged Formulated for the gravity dams built in wide-canyons, 2D modeling is utilized extensively for almost all concrete dams due to the established procedures as well as the expected computational costs of a three dimensional model ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Barajların sismik davranışları uzun zaman geleneksel iki boyutlu modeller ve zaman tanım alanında analizler ile incelenmiştir Geniş vadilerde yapılmış ağırlık barajları için geliştirilmiş 2 boyut formülasyonu bu kaide ihmal edilerek gerek alışılmış prosedürler gerek de üç boyutlu analizlerin zorlukları nedeni ile bütün barajlar için kullanılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.