Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

3D object recognition by geometric hashing for robotics applications

Robotik uygulamalarına yönelik geometrik indeksleme yöntemiyle 3 boyutlu nesne tanıma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 237593 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aim of 3D Object recognition is to recognize objects under translation and rotation. Geometric Hashing is one of the methods which represents a rotation and translation invariant approach and provides indexing of structural features of the objects in an efficient way. In this thesis, Geometric Hashing is used to store the geometric relationship between discriminative surface properties which are based on surface curvature. In this thesis surface is represented by shape index and splash where shape index defines particular shaped surfaces and splash introduces topological information. The method is tested on 3D object databases and compared with other methods in the literature.

Summary:

3 boyutlu nesne tanıma kavramının asıl amacı döndürme veya kaydırma işlemine maruz kalmış nesnelerin tanınabilmesidir. Geometrik İndeksleme, nesnelerin döndürme ve kaydırma durumlarından bağımsız, nesnenin yapısındaki özelliklerin etkili bir şekilde saklanmasını sağlayan yöntemlerden biridir. Bu tez çalışmasında Geometrik İndeksleme belirgin yüzey eğimlerinden elde edilen yüzey özelliklerinin geometrik ilişkilerinin saklanmasında kullanılmıştır. Bu çalışmada yüzey bilgisi belirli tip yüzeylerin tanınmasını sağlayan yüzey indeksi ve yüzeyin biçimsel bilgisini sağlayan sıçrama tekniğiyle ifade edilmiştir. Metod 3 boyutlu veritabanları üzerinde test edilmiş ve diğer metodlarla karşılaştırılmıştır.