Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

3D object recognition using scale-space of curvatures

Eğrilik ölçek uzayı kullanarak 3B nesne tanıma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286157 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a generic, scale and resolution invariant method to extract 3D features from 3D surfaces, is proposed Features are extracted with their scale (metric size and resolution) from range images using scale-space of 3D surface curvatures Different from previous scale-space approaches; connected components within the classified curvature scale-sp ce are extracted as features Furthermore, scales of features are extracted invariant of the metric size or the sampling of the range images Geometric hashing is used for object recognition where scaled, occluded and both scaled and occluded versions of range images from a 3D object database are tested The experimental results under varying scale and occlusion are compared with SIFT in terms of recognition capabilities ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, 3B yüzeylerden ölçek ve çözünürlükten bağımsız bir 3B öznitelik çıkarım yöntemi önerilmiştir Öznitelikler, 3B yüzey eğrilikleri kullanılarak ölçek bilgileri (metrik boy ve çözünürlük) kaybedilmeden çıkarılmaktadır Önceki ölçek uzayı yaklaşımlarından farklı olarak, sınıflandırılmış ölçek eğrilik uzayındaki bileşik elemanlar öznitelik olarak kullanılmıştır Bu öznitelikler metrik uzunluk ve örneklemeden bağımsız çıkarılmaktadırlar Geometrik kıyım yöntemi, nesne tanıma amacıyla kullanılmış ve farklı ölçeklerde, engelli nesneler içeren 3B yüzey veri tabanlarıyla test edilmiştir Deney sonuçları nesne tanıma kabiliyetleri bakımından SIFT ile karşılaştırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.